Ad will display in 09 seconds

1.000 người Hồng Kông ngồi cầu nguyện và kêu gọi viện trợ nhân đạo