Tay tả đẩy càn khôn
Tay hữu ôm nhật nguyệt
Cung ngân hà cong khuyết
Tên xẹt ánh sao băng…
Mắt như nhìn thấu vĩnh hằng
Tâm như đầm nước tịnh không bụi trần
Bia từ thăm thẳm thời-không
Thoảng nghe tiếng cả Thiên khung vọng về…

Vô danh cư sỹ

Chú thích:
(*) Môn bắn cung trong Văn hóa truyền thống Á Đông vốn thuộc về “Lục nghệ”, là một trong số 6 môn học – kỹ năng mà các đấng quân tử – trượng phu khi xưa nhất định cần phải thông thạo. “Lục nghệ” bao gồm:

  1. Lễ [Lễ nghĩa]
  2. Nhạc [ Âm nhạc]
  3. Xạ [Bắn cung]
  4. Ngự [Cưỡi ngựa]
  5. Thư [Thư pháp]
  6. Số [Toán số].