Để Phật Pháp được quảng truyền rộng rãi và lâu dài, từ lâu Đức Phật Thích Ca đã sớm nhìn thấy nhiều sự biến hoá của thời thế, mà hoá giải những ác nạn sẽ tới ngay trong lúc ngài còn sống. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ điển hình về điều này.

Vào 2500 năm trước khi Đức Phật Thích Ca truyền pháp, có một hôm người cùng đệ tử đi ra ngoài khất thực.

Trên đường có một nhóm trẻ đang nghịch cát. Trong đó có một bé gái đáng yêu, từ xa nhìn thấy Đức Phật cùng đệ tử tới, liền nửa đùa nửa thật dùng tay bốc nắm cát từ dưới đất lên, đi tới trước mặt Đức Phật và bỏ vào bát xin ăn của ngài. Đức Phật khách sáo tiếp nhận nắm cát mà cô bé đưa.

Đại đệ tử Xá Lợi Phật vừa nhìn cảm thấy khó chịu, trong lòng nghĩ rằng cô bé này thật không lễ phép, tại sao có thể dùng cát để đùa giỡn với Sư Tôn của mình như vậy. Khi đi trên đường không nhịn nổi nữa, liền hỏi: “Thưa sư tôn bé gái vừa nãy đã bỏ cát vào bát của Người, tại sao Người lại để cô bé làm thế ạ?”, Phật Thích Ca cười và trả lời: “Các con không biết đó thôi, cô bé này nghìn năm sau, khi trưởng thành và thời cơ chín muồi, sẽ trở thành vị vua nữ duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Lúc nãy nếu ta không nhận lấy chỗ cát của cô bé, sau này cô bé sẽ dùng mọi cách để phá hoại Phật Pháp của ta. Ta nhận lấy phần cát cô ấy đưa, là để cô ấy kết thiện duyên này, khi cô ấy thành vua sẽ hoằng dương Phật Pháp.

Cô bé này sau đó đã trở thành vị vua duy nhất trong lịch sử Trung Quốc đó chính là Võ Tắc Thiên. Khi vừa sinh ra cô bé đã có dung mạo phi phàm đúng dáng dấp của một vị vua. Trước khi Võ Tắc Thiên trở thành hoàng hậu, đã từng có 4 – 5 năm làm ni cô. Cô không những tín ngưỡng kính trọng Phật Pháp, mà còn tinh thông Phật lý.

Kiên Định

Người luôn từ bi có được 9 lợi ích

videoinfo__video3.dkn.tv||d3704e118__

Ad will display in 09 seconds