Trong truyện ‘Phong Thần diễn nghĩa’ có ghi chép, Thương Trụ Vương có hai người con trai tên là Ân Hồng và Ân Giao. Hồ ly tinh Đát Kỷ đã châm ngòi ly gián cha con họ. Trong cơn thịnh nộ, Thương Trụ Vương muốn giết hai đứa con ruột của mình… 

Tranh vẽ Trụ Vương (Nguồn: Wikipedia)

Ân Hồng cùng Ân Giao được đưa ra pháp trường, lúc sắp bị chặt đầu, họ được hai vị Tiên cứu giúp và đưa lên núi truyền đạo thuật. Sau đó, khi Khương Tử Nha trợ giúp Chu Vũ Vương thảo phạt Thương Trụ Vương, sư phụ của Ân Hồng và Ân Giao hy vọng hai đồ đệ có thể hành theo Thiên ý, như vậy sẽ có thành tựu. Hai vị sư phụ liền đem bảo vật trấn giữ động giao cho họ, muốn hai anh em họ xuống trợ giúp sư thúc Khương Tử Nha. Tuy nhiên, hai vị sư phụ cũng rất lo lắng, sợ rằng đồ đệ không buông được tình cha con mà làm trái ý Trời, do vậy, sau khi chứng kiến đồ đệ phát thệ nguyện xong họ mới an tâm cho xuống núi. 

Kết quả là Ân Hồng và Ân Giao không trụ vững được trước những lời khuyên của Thân Công Báo, đã động tình cha con, chẳng những vi phạm thệ ước mà còn trợ giúp Thương Trụ Vương. Cuối cùng lời thề đã ứng nghiệm, một người chết trong trận đồ Thái Cực, một người chết trong đau đớn bị cày đầu. 

‘Lý Lâm Phủ ngoại truyện’ có ghi lại rằng: Tể tướng nhà Đường – Lý Lâm Phủ là vốn là một vị Tiên trên trời, bởi vì động tâm phàm trần mà bị phạt đẩy vào lục đạo luân hồi. Lúc chưa thành tựu sự nghiệp, ông từng gặp một vị đạo sĩ, người này nói với ông: “Ngươi là Tiên trên trời hạ phàm, vốn có lực thiện tiên thiên, có thể bình an làm Tể tướng 20 năm, nhưng khi nắm quyền lực trong tay, phải tích nhiều âm đức, làm nhiều việc thiện cho dân. Như vậy, về sau mới có thể sống thọ và được trở về thiên giới. Ngươi không được lợi dụng quyền hành mà làm việc không phải với dân”. Lý Lâm Phủ nghe xong liền thưa dạ đồng ý. 

Sau này, Lý Lâm Phủ thực sự trở thành Tể tướng đương triều. Tuy nhiên, ông đã không trụ vững trước cám dỗ về lợi ích nơi quan trường nên đã làm nhiều việc xấu xa hại dân hại nước. Ngay sau chính đường trong phủ, ông cho xây thêm một căn phòng và đặt tên là Yển Nguyệt đường. Mỗi khi hại người không thành, ông lại vào nơi đây để tĩnh tọa và suy nghĩ lại kế hoạch một cách cẩn thận, đồng thời tính toán kế sách tàn độc để hại gia đình người đó, và ngay lập tức đưa ra một quyết định độc ác.

Khi Lý Lâm Phủ gặp lại vị đạo sĩ, người này nói với ông: “Ngươi đã quên lời căn dặn và cảnh báo trước đây của bần đạo rồi sao? Ai nha! Tiếc rằng việc lạm dụng quyền lực đã tạo ra nghiệp chướng quá sâu, đường trở về thiên giới đã vô vọng, sợ rằng còn bị đọa đến làm dân Thủy tộc”. 

Cuối cùng, Lý Lâm Phủ đã bị chảy máu mắt mũi tai miệng mà chết. Trong ‘Long thành lục’‘Cảm ứng loại biên’ của Liễu Tông Nguyên có ghi chép như sau: “Lý Lâm Phủ làm bề tôi bất trung, hãm hại trung lương, quả báo ba đời làm kỹ nữ, bảy thế hệ làm trâu, sau đó đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn bị đọa xuống làm dân Thủy tộc”. 

Hai câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng kiếp số của đời người có liên quan đến lựa chọn của bản thân. Nếu Ân Hồng và Ân Giao biết nghe lời sư phụ, thuận theo Thiên ý, trợ giúp Khương Tử Nha thì con đường tu đạo sẽ gặt hái được thành tựu. Lý Lâm Phủ vốn là vị Tiên hạ phàm, nếu như có thể nghe theo lời căn dặn của vị đạo sĩ, làm nhiều việc thiện, không mê luyến quyền lực nơi thế gian, tương lai còn có thể đắc đạo thành Tiên trở về trời. Nhưng đáng tiếc thay, họ đều không nghe lời thiện, lựa chọn làm ác, cuối cùng nhận lấy quả báo nhãn tiền. 

Theo Vision Time
San San biên dịch