Vì sao gần một nửa người Việt cùng mang họ Nguyễn?

Chắc hẳn ai cũng từng nghe hoặc từng quen biết một người họ Nguyễn. Trên trường quốc tế, đó là một dấu hiệu nhận diện người gốc Việt. Nhưng tại sao gần 40% người Việt lại có chung một họ Nguyễn này?  Chuyên đề Lịch sử Việt Nam Nếu căn cứ theo tỉ lệ này, cứ … Đọc tiếp Vì sao gần một nửa người Việt cùng mang họ Nguyễn?