Vương Xử Hồi thấy lời nói và dáng vẻ của vị đạo sĩ rất nhẹ nhàng khoan khoái, phong thái ung dung tự tại, ông liền nói: “Vào lúc thanh nhàn, đệ tử muốn xây một Đạo viện nhỏ dưới núi Thanh Thành, nơi có thể tu tâm dưỡng tính để thỏa lòng mong ước, sống một cuộc sống an nhiên tự tại, xin hỏi vậy có được chăng?”…

Rất nhiều vị Thần Tiên khi gặp được người hữu duyên thường khích lệ và khuyên họ rời xa thế tục để tu luyện, tương lai có thể tu hành đắc đạo trở thành Thần Tiên thoát khỏi kiếp hồng trần, bởi vì Thần Tiên vốn không coi trọng những thứ mà con người ham muốn tại nhân gian. Thế nhưng cũng có lúc gặp được người hữu duyên, Thần Tiên lại không khuyên họ làm như vậy… 

Vương Xử Hồi gặp Tiên Hoạch được tặng “Tinh tiết hoa”

Thị trung Vương Xử Hồi thường tiếp đãi một số người không phải là quan chức tại nhà mình. Một hôm có một đạo sĩ đến nhà làm khách. Người này có lông mày rộng, mũi to, mặc chiếc áo rách, theo sau còn có một đứa trẻ cầm theo gậy có đeo theo túi thuốc. Trên chiếc gậy còn khắc dòng chữ: “Đạo sĩ Vương chống gậy bái kiến”. 

Xưa nay, Vương Xử Hồi là người rất coi trọng người có phẩm đức, vì vậy ông liền đến bái kiến vị đạo sĩ này và mời rượu một cách lịch thiệp. 

Vương Xử Hồi thấy lời nói và dáng vẻ của vị đạo sĩ rất nhẹ nhàng khoan khoái, phong thái ung dung tự tại, ông liền nói: “Vào lúc thanh nhàn, đệ tử muốn xây một Đạo viện nhỏ dưới núi Thanh Thành, nơi có thể tu tâm dưỡng tính để thỏa lòng mong ước, sống một cuộc sống nhàn nhã và tự tại, xin hỏi vậy có được chăng?”.

Đạo sĩ đáp: “Không nên làm như vậy”. Nói xong, đạo sĩ liền đón lấy thanh kiếm được trao từ tay vị tiểu đồng rồi cẩn thận chỉ vào mảnh đất có diện tích khoảng hơn một thước vuông trước sân nhà Vương Xử Hồi, đoạn từ trong túi lấy ra hai hạt giống hoa, rồi cho người đem trồng vào trong chậu. Một lúc sau, khi mang chậu hoa ra thì cây đã lớn, cao dần đến năm thước, trên mỗi tầng lá lại có hoa nở rộ, trong đó có hai bông rất rực rỡ và khác lạ.

Đạo sĩ nói: “Đây là Tiên gia Tinh Tiết hoa, người chỉ cần nhìn qua là thích”. Vương Xử Hồi lệnh cho người hầu mang rượu và thức ăn lên mời vị đạo sĩ, tuy nhiên vị đạo sĩ lại không ăn mà chỉ uống chút rượu rồi rời khỏi Vương gia. Khi ra khỏi cửa, đạo sĩ nói với Vương Xử Hồi: “Mong ngươi biết trân trọng, chăm sóc và bảo vệ tốt bản thân”. Nói xong, vị đạo sĩ liền rời đi, sau đó mọi người cũng không biết ông đã đi về hướng nào. 

Về sau, Vương Xử Hồi được bổ nhiệm làm quan đảm nhiệm hai chức vụ là Tiết trấn và Tiết độ sứ, bắt đầu nỗ lực phụng sự trong chốn quan trường.

Thần Tiên hạ phàm sáng tạo văn hóa

Tại sao vị đạo sĩ nọ không thuyết phục Vương Xử Hồi tu đạo thành Tiên mà ngược lại còn khuyên ông làm tốt chức trách trong chốn quan trường? 

Trên thực tế, có rất nhiều quan chức có tầm ảnh hưởng lớn trong lịch sử, họ đều có nguyên lai là các vị Thần giáng hạ xuống thế gian để sáng tạo và đặt định ra văn hóa truyền thống. Ví dụ như chúng ta thường nghe những câu chuyện về Văn Khúc Tinh – câu chuyện sao Vũ Khúc hạ phàm, ngoài ra còn có nhiều những vị Thần khác cũng hạ phàm. Họ đều truyền lại một số kỹ thuật và văn hóa cho con người, mà một vài trong số đó là bốn phát minh vĩ đại thời cổ đại. Ngoài ra, tương truyền, cũng có rất nhiều vị Thần hạ phàm để quản lý các việc chính sự của nhân loại, từ các cấp quan viên khác nhau cho đến quốc vương, hoàng đế. 

Vậy những nhân vật kể trên, nếu đúng là Thần Tiên hạ phàm để thực thi sứ mệnh thì họ chỉ có thể làm tốt chức trách, công việc của mình nơi nhân thế, chỉ như vậy mới có cơ hội thành tựu công đức, quay về Thiên thượng. Có lẽ vị đạo sĩ không khuyến khích Vương Xử Hồi đi tu mà nhắn nhủ ông làm tốt bổn phận của mình nơi thế tục cũng chính là nguyên nhân này. 

Các kinh điển Phật Pháp đều dự ngôn rằng, ngày nay có nhiều người mang theo sứ mệnh mà đến thế gian, họ đã hoàn thành tốt bổn phận của mình nơi thế tục, duy hộ chính nghĩa, hồi thăng đạo đức, thức tỉnh thế nhân rời xa tội ác và mê lạc… bản thân việc đó cũng chính là một hình thức ‘tu luyện’ giữa trần thế vậy…

Theo Vision Times
San San biên dịch