Nhiều người nói rằng sự kiện bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 là một cuộc đại chiến chính – tà. Các tiên tri của người phương Tây cũng dự đoán rằng nằm 2020 sẽ là năm đại chiến giữa Thần và Ma… 

Sinh thời, nhà tiên tri nổi tiếng người phương Tây tên là Jeanne Dixon, đã từng đưa ra lời tiên đoán rằng: năm 2020 sẽ là năm Thần và Ma đại chiến, nhân loại phải đối diện với lựa chọn giữa thiện và ác để quyết định vận mệnh tương lai. Có một cuốn sách mà mọi người đều biết kể về cuộc chiến giữa Thần và Ma vào thời Trung Quốc cổ đại. Đó là cuốn tiểu thuyết ‘Phong thần diễn nghĩa’. Cuốn sách viết về trận đánh giữa Chu Vũ Vương và Thương Trụ Vương, yêu ma tác quái, chính tà đối lập, giữa thiện và ác con người thời đó cũng phải đưa ra lựa chọn của chính mình. Đây cũng là một trong nhiều câu chuyện truyền cảm hứng cho chúng ta ngày hôm nay, đối diện với hoàn cảnh xã hội trước mắt, lựa chọn thái độ như thế nào để có được tương lai tốt đẹp. 

Khương Tử Nha trợ giúp Vũ Vương thảo phạt Trụ Vương, thật ra ông đang thực hiện theo thiên ý, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng cuối cùng nhất đã giành được thắng lợi. 

Nội dung dưới đây được chọn lọc từ Hồi thứ 40 của “Phong thần diễn nghĩa” – Bốn tướng cậy phép đoạt thành. 

1. Doanh trại thiếu lương thực, Khương Tử Nha nóng vội

Chợt thấy quan trông coi kho lương đến gặp Tử Nha rồi bẩm tấu: “Kho Ba Tế Thương thiếu lương thực, số còn lại dùng được khoảng 10 ngày là hết, xin Thừa tướng định đoạt”. 

Tử Nha nghe xong thất kinh nói: “Binh bị vây khốn là chuyện nhỏ, thiếu lương thực là chuyện lớn, làm được gì đây?” 

Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ nói: “Thừa tướng có thể gửi thông báo đến bậc phú hào địa phương, người có tích trữ lúa gạo, hoặc mượn ba bốn vạn, hoặc năm sáu vạn, đến ngày lui binh sẽ trả cả vốn lẫn lãi, cứu giúp quân đội qua lúc khó khăn”. 

Tử Nha nói: “Không thể, ta không thể đưa ra thông báo này, e rằng nếu làm vậy sẽ khiến dân sợ và quân loạn, thế nào cũng có biến. Nếu quân lương báo còn 10 ngày nữa thì cứ đợi đến lúc đó hẵng hay”. 

Vậy là bảy tám ngày nữa đã trôi qua, số lượng lương thực chỉ còn đủ dùng trong hai ngày, trong lòng Tử Nha cảm thấy vô cùng lo lắng và buồn bã. 

2. Đạo Đồng đưa gạo hỗ trợ kho lương

Hôm đó có hai vị đạo đồng đến cầu kiến. Tử Nha nghe thấy nói có đạo sĩ đến liền lệnh mời vào.

Hai vị đạo đồng tiến đến bái kiến và thưa: “Thưa Sư thúc!” 

Tử Nha hỏi: “Hai vị đạo đồng đến từ núi nào? Động phủ ở đâu? Nay đến Tây Kỳ có điều chi dạy bảo?” 

Hai đạo đồng thưa: “Đệ tử chính là môn hạ của Kim Đình Sơn Ngọc Ốc động đạo Hạnh Thiên Tôn. Đệ tử họ Hàn tên Độc Long, vị này họ Tiết, tên Ác Hổ. Nay phụng mệnh Sư phụ đến giao lương thực”. 

Tử Nha nói: “Vậy lương thực đâu?” 

Đạo đồng nói: “Đệ tử có mang theo bên người đây ạ”. Vừa nói, Đạo đồng vừa lấy ra một túi gấm, bên trong đựng phong thư, trên thư viết dòng chữ rất ngắn gọn: ‘gửi Tử Nha’.

Tử nha mở thư ra và đọc, nội dung thư chỉ có mấy câu ngắn ngủi: “Thánh dụ của Thiên Tôn, sự tình hiện tại nguy cấp, ắt có cao nhân trợ giúp, nay quả đúng như vậy”. 

Tử Nha lệnh cho đạo đồng lấy lương thực ra. Đạo đồng liền lấy trong túi ra một đấu gạo. Các tướng lĩnh sau khi nhìn đấu gạo ít ỏi thì cảm thấy buồn cười nhưng không dám cười. Tử Nha hạ lệnh Hàn Độc Long đích thân đưa đấu gạo tới kho lương rồi hãy nói chuyện tiếp. Chưa đến một giây sau, Hàn Độc Long đã trở về gặp Tử Nha. Gần hai canh giờ sau thì quan trông coi kho lương chạy tới báo: “Khải Thừa tướng! Lỗ thông hơi của kho lương không ngừng có gạo chảy xuống”. Tử Nha vô cùng vui mừng, thầm nghĩ: “Việc lớn gặp khó khăn đều có cao nhân tới trợ giúp, đây là Vũ Vương phúc lớn”. 

3. Thần thông là tiểu thuật, ý Trời là căn bản 

Nhìn từ góc độ người phàm sẽ cho rằng người có thần thông là vĩ đại. Tuy nhiên, trong mắt của Thần Tiên, cái đó quả thực chẳng đáng nói. Đối với con người chúng ta mà nói, để trồng và thu hái lương thực phải mất thời gian ít nhất nửa năm, hơn nữa còn cần phải lao động rất vất vả. Bởi vậy chúng ta mới có câu “Cày đồng đang buổi ban trưa; mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày”. Tuy nhiên, trong mắt của Thần thì chỉ cần phẩy tay một cái là có thể hoàn thành việc lớn. Bởi vì Thần dùng thần thông làm việc, vượt rất xa người thường. 

Trong “Phong thần diễn nghĩa”, lực lượng Thần Tiên trợ giúp Trụ Vương cũng là những vị có bản sự rất to lớn. Có những lúc, Khương Tử Nha phải đối mặt với tình huống thiếu một chút nữa là có thể mất đi sinh mệnh, nhưng sau đó đều bình an vô sự. Còn những Thần Tiên trợ giúp Trụ Vương làm điều ác vì sao đều thất bại? Phép thuật của họ cũng mất đi linh nghiệm? Đạo lý thực sự rất đơn giản. 

Trong vũ trụ này không chỉ có Thần Tiên và con người mà còn có thiên lý. Khương Tử Nha trợ giúp Vũ Vương phạt Trụ, thật ra cũng là thuận theo ý Trời mà làm, mặc dù có khó khăn nhưng cuối cùng nhất định sẽ thành công. Những vị Thần Tiên cùng với con người trợ giúp Trụ Vương, bởi vì đi ngược với đạo Trời nên phải nhận lấy kết cục thất bại, đến cuối cùng nhất định sẽ phải nhận lấy kết cục bi thảm. 

Theo Visiontimes
San San biên dịch