Thông thường mà nói, các lời tiên tri đều là tiên tri sự kiện lịch sử trọng đại. Hiện nay, kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ đã thu hút được sự chú ý của toàn thế giới, tượng 44 trong “Thôi Bối Đồ” đã tiên tri được sự kiện đang xảy ra hiện nay.

Tượng 44 trong “Thôi Bối Đồ”

Đinh vị khạm hạ ly thượng vị tế

Sấm viết:

Nhật nguyệt lệ thiên, quần âm nhiếp phục
Bách linh lai triều, song vũ tứ túc

Tụng viết:

Nhi kim trung quốc hữu thánh nhân
Tuy phi hào kiệt dã Chu Thành.
Tứ di trùng dịch xưng thiên tử
Phủ cực thái lai cửu quốc xuân.

Quẻ tượng của tượng này là vị tế: Hanh. Tiểu hồ khất tế, nhu kỳ vĩ. Vô du lợi. (Tiểu hồ ly qua sông, làm ướt đuôi, không được lợi).

Tượng 44 trong “Thôi Bối Đồ”

Giải nghĩa:

Quẻ vị tế: Hanh Thông. Tiểu hồ ly (Biden) sắp bơi qua sông (tự mình tuyên bố đắc cử), nhưng lại làm ướt cái đuôi của mình (để lộ điểm yếu). Xem ra hành động lần này không có lợi ích gì (sẽ không thành công).

Tượng viết: Hỏa tại thủy thượng, vị tế. Quân tử dĩ thận biện vật cư phương.

Giải: Quân tử thấy quẻ tượng này, dùng thái độ cẩn trọng để phân biệt tính chất của sự việc, xét duyệt kỹ lưỡng.

Sấm viết: Nhật nguyệt lệ thiên là chỉ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Quần âm nhiếp phục, nước Mỹ hiện nay dùng vũ lực lớn mạnh để trấn áp các quốc gia bị thống trị bởi thế lực tà ác trên thế giới. Bách linh lai triều, thủ lĩnh của bách linh (muôn chim) trên thế giới là chim ưng, ám chỉ nước Mỹ.

Song vũ tứ túc (hai cánh bốn chân), sự chân thành kính ngưỡng của tác giả không thể diễn đạt bằng lời.

Tụng viết:

Nhi kim trung quốc hữu Thánh nhân. Trung quốc là đất nước ở chính giữa, là quốc gia trung tâm, hiện nay quốc gia lớn mạnh nhất trên thế giới chính là nước Mỹ. “Hữu Thánh nhân” nghĩa là có thánh nhân ở nước Mỹ.

Tuy phi hào kiệt cũng Châu Thành. Dù là Trump không phải hào kiệt (hào kiệt là chỉ tướng quân, nhà hoạt động chính trị) thì cũng có được công tích “Châu Thành”. Châu Thành chính là hai thành tích chính trị của Châu Thành Vương, dẹp loạn (Trump dập tắt việc gian lận phiếu bầu), thiết lập lại nghi thức mới, sáng tác giai điệu mới, (Trump thiết lập lại quy tắc bầu cử dân chủ).

Tứ di trùng dịch xưng thiên tử. Tứ di trùng dịch nghĩa là cuộc bầu cử của Mỹ của bốn tiểu bang sẽ được kiểm phiếu lại hoặc bầu cử lại. Di nghĩa là bộ lạc, ở đây muốn nói đến các bang của nước Mỹ, dịch nghĩa là giải thích hoặc tường thuật rõ ràng. Thiên tử, cũng là Trump vẫn là người được ông trời lựa chọn.

Phủ cực thái lai cửu quốc xuân. Phủ cực thái lai nghĩa là khi nghịch cảnh đạt đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo thuận cảnh. Cửu quốc xuân nghĩa là toàn bộ thế giới chào đón mùa xuân.

Như vậy có thể thấy rằng “Thôi Bối Đồ” đã tiên đoán rất tích cực về triển vọng của Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử lần này. Dù rằng ứng viên Joe Biden đang chiếm thế thượng phong nhưng cuối cùng Trump cũng sẽ vượt qua được khó nạn ấy và đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại.

Theo Vision Times
Châu Yến biên dịch