Bài viết này được viết vào đêm trước cuộc tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Là một người con được chọn bởi Chúa (Trump of God) thì quá dễ dàng để biết trước kết quả của cuộc bầu cử lần này, trong bài này sẽ không kể chi tiết nữa, mà sẽ nói về sự lựa chọn vận mệnh của Tập Cận Bình và của Trung Quốc ở bên kia đại dương…

Từ sau thời kỳ Giang Trạch Dân, vận mệnh của lãnh đạo ĐCSTQ đã được Thiên ý sắp đặt, lựa chọn để đóng vai hề giải thể ĐCSTQ. Đồng âm của từ Hồ Cẩm Đào có ý nghĩa là “mơ hồ mờ mịt mau chạy trốn”, dẫn theo thành viên ĐCSTQ thoát khỏi tổ chức của tà Đảng. Làn sóng thoái Đảng toàn cầu bắt đầu từ năm 2004, cũng là lúc dịch bệnh hoành hành sau khi ông này lên nắm quyền không lâu.

Còn vận mệnh của Tập Cận Bình có thể được thể hiện toàn diện và rõ nét trong quẻ 46 của “Thôi Bối Đồ”.

Sấm viết:

Ảm ảm âm mai, sát bất dụng đao
Vạn nhân bất tử, nhất nhân nan đào

Dịch nghĩa:

Khói bụi âm u, giết không cần dao
Vạn người không chết, một người khó thoát

Tụng viết:

Hữu nhất quân nhân thân đái cung
Chỉ ngôn ngã thị bạch đầu ông
Đông biên môn lý phục kim kiếm
Dũng sĩ hậu môn nhập đế cung

Dịch nghĩa:

Có một quân lính mình đeo cung
Chỉ nói ta là ông đầu trắng
Trong cửa phía đông có kiếm vàng
Dũng sĩ cửa sau vào đế cung

Quẻ 46 trong “Thôi Bối Đồ” (ảnh lihkg).

Chữ viết của Trung Quốc có rất nhiều hàm nghĩa trùng lặp, đây là vì ý nghĩa đằng sau của từ ngữ phân ra làm rất nhiều thứ lớp. Cũng giống như mắt thường của chúng ta nhìn vật thể dưới hình dạng hình chiếu phẳng, nhưng thật chất nó lại là hình lập thể. Chúng ta lấy một ví dụ, từ vệ tinh nhìn vườn hoa trên sân thượng của một tòa nhà ở mặt đất là một mặt phẳng, nhưng nếu như chúng ta đứng ở dưới mặt đất, là có thể nhìn thấy các tầng lầu của tòa nhà đó. Khi chúng ta chụp hình ảnh vườn hoa ở sân thượng tòa nhà trong thời điểm khác nhau thì sẽ nhìn thấy những nhân vật khác nhau, đây là sự hiển thị của con người ở các tầng lầu khác nhau đi lên vườn hoa vào các thời điểm khác nhau.

Cũng như vậy, một bài dự ngôn có sự giải mã khác nhau, đó là vì ý nghĩa đằng sau của nó cũng có rất nhiều tầng thứ hàm ẩn khác nhau, giống như tượng 46 ở trên. Rất nhiều người đều đang giải mã dự ngôn này, chỉ cần không đứng ở góc độ vô Thần, không bảo vệ lợi ích riêng tư thì không có gì là sai cả, bởi vì cái mà những bậc đại trí huệ nhìn thấy là hình ảnh toàn diện với đầy đủ góc độ, chúng ta chỉ là nhìn thấy một phần nhỏ ở các góc độ khác nhau mà thôi. Tôi nói với sự hiểu biết theo đạo hạnh của mình. Thời kỳ xuất hiện bài thơ này chính là thời kỳ dịch bệnh hoành hành. Ý nghĩa của “sấm viết” có nghĩa là bí quyết của giải pháp.

“Ảm ảm âm mai, sát bất dụng đao” (khói bụi âm u, giết không cần dao) chính là ám chỉ tình hình bệnh dịch, điều này rất dễ hiểu, nói rộng ra chính là bao hàm khói bụi và “ĐCS tà linh”.

“Vạn nhân bất tử” (vạn người không chết) là chỉ chữ “Vạn” (卍), nhà Đường gọi là ký tự “vạn” (万), được chân ngôn của Di Lặc bảo vệ thoát khỏi cái chết.

“Nhất nhân nan đào” (một người khó thoát) các nhân vật khác nhau sẽ có bản chất khác nhau, phía sau sẽ phân tích chi tiết.

“Tụng viết” có ý nghĩa tán tụng, sự sắp đặt của trời.

“Hữu nhất quân nhân thân đái cung” (có một quân lính mình đeo cung), ý nghĩa sâu xa trong câu này là, rất nhiều người đều phát hiện trong rất nhiều dự ngôn, thánh nhân cứu thế luôn có liên quan đến “một cây cung”, thật ra, cung, cung nhĩ ẩn dụ “di”. Mà trong dự ngôn này lại càng rõ ràng hơn. “thân đái cung” chứng tỏ cung này không phải là cung được mở căng ra, mà là cung lỏng lẻo, tức là “di”. Chữ “di” được xuất hiện sớm nhất trong văn chương thời kỳ Tây Chu, ý nghĩa là thả lỏng dây cung. “Quân” là “lặc” chuẩn bị cho “cách mạng vũ lực”, ghép hai từ này lại chính là có một vị “Di Lặc” chuyển sinh, điều này có thể ứng với chữ “vạn” được giải thích ở câu trên. “Chỉ ngôn ngã thị bạch đầu ông” (chỉ nói ta là ông đầu trắng), “bạch đầu ông” ở đây là chỉ “nại hà thảo” trong trung y, có tác dụng thanh nhiệt giải độc. “Chỉ ngôn” chính là chỉ có chân ngôn của vị ấy là thuốc giải độc.

Tầng ý nghĩa thứ hai, quân nhân là người đàn ông vũ lực, còn gọi là võ hán, “nhất thân cung” là “di” trong câu “thị chi bất kiến danh viết di” trong “Đạo Đức Kinh”. Kết hợp thành: Võ hán có bệnh dịch không thể nhìn thấy.

Tầng ý nghĩa thứ ba, chỉ tư lệnh quân đội Tập Cận Bình của lúc này. “Di” mang ý nghĩa bình thản, Vương An Thạch của nhà Tống từng nói trong “Du Bao Thiền Sơn Ký”: “Phu di dĩ cận, tắc du giả chúng; hiểm dĩ viễn, tắc chí giả thiếu” (nơi bằng phẳng và gần, đông người đến du ngoạn, nơi hiểm trở và xa, người tới lui rất ít) đâu phải là ngẫu nhiên?

“Chỉ ngôn ngã thị bạch đầu ông”, “bạch đầu ông” phân tách ra thành “công tập bạch”, nghĩa là “tập công”, chỉ rõ thời gian xảy ra bệnh dịch chính vào lúc Tập Cận Bình đang nắm quyền. Nếu như ông Tập thuận theo ý trời mà làm, thuận theo pháp cứu độ của Di Lặc thì có thể thoát khỏi đại nạn. Chữ “nhất nhân” trong câu “nhất nhân nan đào” (một người khó thoát) chính là chữ “đại”, ông ta còn có thể thành tựu công danh ngàn đời, thực hiện “dũng sĩ hậu môn nhập đế cung” một cách chân chính nếu biết thuận theo thiên ý, giải thể chính quyền độc quyền tà ác; nhược bằng làm ngược lại, ắt sẽ khó chạy thoát khỏi đại nạn.

“Đông biên môn lý phục kim kiếm” (trong cửa phía đông có kiếm vàng), “đông biên môn lý” đối ứng với “đông lai ưu linh” (ưu linh đến từ phương Đông), ám chỉ văn hóa truyền thống của phương Đông. “Kim kiếm” (kiếm vàng) là chỉ cây kiếm trí tuệ của nhà Phật. Ông Tập từng là lãnh đạo cấp cao ở huyện Chánh Định tỉnh Hà Bắc, mà Văn Thù Bồ Tát dùng tịnh hạnh pháp môn làm pháp môn nhiếp tâm, trong tịnh hạnh pháp môn dẫn dắt con người phải luôn luôn nghĩ cho chúng sinh, phải có ý niệm không vị kỷ, phải đặt lợi ích của chúng sinh lên hàng đầu, tự thân thanh tịnh bất nhiễm ma lợi tha nhân, mới có thể nhập chánh định đại trí tuệ tam muội.

Còn “bất vong sơ tâm, phương đắc thủy chung” (không quên nguyện ước ban đầu, mới được trọn vẹn trước sau) chính là lời dạy của Văn Thù Bồ Tát. Nếu ông Tập có thể thuận theo con đường này mà bước tiếp, phế bỏ tà đảng vốn luôn chống đối Thần Phật, thì sẽ có thể thành tựu được công danh đế vương. Nếu ông Tập đi ngược lại con đường này, vì lợi ích riêng mà tiếp tục bảo vệ tà đảng, phản bội Thần Phật, thì “nhất nhân nan đào” chính là ám chỉ ông ta sẽ bị dịch bệnh nuốt chửng, chữ “đại” này mới là ẩn dụ thật sự của “Tập đại đại”. Còn sứ mệnh của ông ta sẽ do một người khác hoàn thành, đây chính là “đông biên môn lý” chính là tên của một ứng viên khác. Nếu như người này cũng chưa thể hoàn thành sứ mệnh, thì vẫn sẽ có một người khác thay thế, đây chính là “dũng sĩ” được nhắc đến trong câu “dũng sĩ hậu môn nhập đế cung”.

Hiểu được Thiên cơ, thuận theo Thiên ý chính là cho bản thân một cơ hội, cho dân tộc một cơ hội, cho quốc gia một cơ hội. Đấng sáng tạo từ bi, ban cho con cháu của Thần Châu thêm một cơ hội trước khi một làn sóng dịch bệnh kéo đến lần nữa.

Theo Vision Times
Châu Yến biên dịch