Từ buổi oa oa lạc xuống trần,
Đà bao tuế nguyệt đón mùa xuân.
Niên Nho vàng võ sầu duyên phận;
Kỷ Đạo bơ phờ tủi nghiệp thân.
Vạn kiếp nguyên thần say giấc mộng;
Muôn đời sinh mệnh đắm phù vân.
Phật kinh thức tỉnh hồng hoang gọi:
Chân Thiện Nhẫn truyền tiếng sấm ngân.

FB: Trần Thế Nhân

Lời tác giả: Đầu Xuân mới xin gửi lời chúc Xuân tới Sư Phụ! Cảm tạ Ân Sư đã đem Pháp Luân Đại Pháp thức tỉnh chúng con và cứu độ chúng sinh! https://vi.falundafa.org/