Bao màn oán nghiệp vay danh lợi; Mấy cảnh ân tình nợ thủy chung…

Ai đem số mệnh phủ thương khung
Tam giới càn khôn kín một vùng
Vạn kiếp luân hồi trong ảo mộng
Muôn đời chuyển thế giữa mê cung
Bao màn oán nghiệp vay danh lợi
Mấy cảnh ân tình nợ thủy chung…
Đạo diễn hạ màn khi Thẩm Phán.
Nhân sinh cõi Thiện sẽ không cùng.*

FB Trần Thế Nhân

(*) Làm cách nào để thoát khỏi vòng xoáy luân hồi không dứt cõi nhân sinh? Xin mời quý vị hữu duyên cùng tìm hiểu tại: https://vi.falundafa.org/

Video: 20 năm phiêu du cùng trời cuối đất, cơ trưởng người Việt tìm ra con đường Hạnh phúc

videoinfo__video3.dkn.tv||4bf309b37__

Ad will display in 09 seconds