Luân hồi lục đạo duyên ngơ ngẩn; Chuyển thế ba sinh nghiệp ngút ngàn…

Đâu là ý nghĩa cõi nhân gian?
Kẻ đấu ta tranh lợi dục tàn!
Có biết muôn đời mây gió khóc;
Nào hay vạn kiếp núi sông than.
Luân hồi lục đạo duyên ngơ ngẩn;
Chuyển thế ba sinh nghiệp ngút ngàn.
Chân Thiện Nhẫn Hồng khung vũ trụ:
Vĩnh hằng nguyên mệnh đắc Thần ban.

FB Trần Thế Nhân

Mời quý bạn hữu có duyên muốn tìm hiểu thêm về sự vĩnh hằng của sinh mệnh hãy truy cập tại link sau: https://vi.falundafa.org/