Cuồng phong nổi giữa ngày xuân
Gấu Nga cào vuốt, tiến quân bất thần
Ukrai tưởng mất thế dần
Mà lòng tử sĩ tinh thần thêm hăng

Tổng thống ăn nói thẳng băng
Thà chết không bỏ quốc dân đồng bào
Quân Nga thế lớn ào ào
Ngờ đâu sảy hố sa hào một khi

Kiev, Kharkov tưởng nguy
Mà quân kháng chiến chẳng suy suyển gì
Âu Tây, Mỹ quốc ầm ì
Giáng đòn kinh tế Nga thì làm sao?

NATO giờ cũng lao vào
Cấp tiền, cấp đạn ào ào sang đông
Bàn đàm phán hoá mông lung
Chiến trường rực lửa chẳng ngưng phút nào

Ngồi bàn thế sự ước ao
Hoà bình ngày ấy nghĩ sao xa vời
Vài dòng ngâm ngợi chơi chơi
Trà thơm một ấm đã vơi nửa rồi

Trăm năm thành bại trên đời
Trường Giang vẫn đổ bời bời về đông…

Hà Nội, 28/2/2022