Giữa hồng trần dâu bể; Không nhìn thấu nợ duyên; Muốn gặp được bản nguyên; Tìm về: Chân-Thiện-Nhẫn…

Chỉ cần ta Lương Thiện
Trời xanh sẽ an bài
Luật nhân quả không sai
Thường diễn ra vi diệu

Trời cân bằng thừa-thiếu
Bằng hoán đổi bù trừ
Mọi khôn khéo giả hư
Cũng chỉ là ngụy biện

Nếu làm điều bất thiện
Ấy là ác là tà
Nhân xấu phát xuất ra
Sẽ thu về nghiệp chướng

Người Chân thành rộng lượng
Dẫu thua thiệt nhất thời
Tương lai sẽ trả bồi
Bằng an nhiên hạnh phúc

Giả gian thì thất đức
Vì bất Thiện bất Chân
Thân lại tự hại thân
Trong vô minh tạo nghiệp

Đấu tranh là hủy diệt
Vì đi ngược tự nhiên
Muốn trường cửu an yên
Cần ôn hòa trọng Nhẫn

Phàm đã là sân hận
Khó đắc được thanh nhàn
Tâm ý tựa tro tàn
Sống một đời vô nghĩa

Giữa hồng trần dâu bể
Không nhìn thấu nợ duyên
Muốn gặp được bản nguyên
Tìm về: Chân-Thiện-Nhẫn… (*)

F.B. Vô danh cư sỹ

(*) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây: https://vi.falundafa.org/