“Nhất niệm sân tâm khởi
Bá vạn chướng môn khai”…(*)
Sinh mệnh có an bài
Nhân duyên truyền đời kiếp

Thần chiểu theo đức – nghiệp
Mà phân định thứ tầng
Sinh nhằm cõi phàm nhân
Danh-lợi-tình đều khổ

Huyễn mê nhìn chẳng rõ
Nên chấp trước thêm nhiều
Càng ác – đấu bao nhiêu
Càng tiến vào hiểm cảnh!

Tình thế gian ấm – lạnh
Yêu – ghét tựa sương mai
Chớ cất tiếng thở dài
Trăm năm vèo chớp mắt…

Có những điều thất – đắc
Nào mấy ai tỏ tường
Danh lợi dù nhiễu nhương
Cũng không ngoài vay – trả

Chớ dại mà xảo trá
‘Vải thưa che mắt Thần’
“Chuyện kín tại thế gian
Trời cao nghe tựa sấm” (**)

Thời – không là bất tận
Và ‘Thiên ngoại hữu thiên’
Trước Phật Pháp vô biên
Sinh mệnh càng bé nhỏ

Buông tâm thì thoát khổ
‘Đa mang’ mới mệt nhoài
Những quan niệm muôn đời
Khiến người ta vướng chấp!

Chẳng đông tây nam bắc
Thiên thể mãi xoay vòng
Đoán định bằng nhân tâm
Hết thảy là giả tướng…

Đấng Từ bi vô lượng
Đang truyền Pháp độ nhân
Muốn thoát cảnh trầm luân
Tìm về: Chân-Thiện-Nhẫn (***)

FB. Vô danh cư sỹ

(*) Cổ ngữ: ‘Nhất niệm sân tâm khởi/ Bá vạn chướng môn khai’, ý tứ bề mặt là: “Một tâm nóng giận khởi nguồn/ Vạn muôn chướng ngại dập dồn mở ra” [diễn giải theo thiển ý của Vdcs].

(**) Cổ huấn phương Đông có câu thuyết rằng: “Chuyện kín thế gian Trời nghe tựa sấm/ Lòng tà ngõ tối Thần thấy như gương”.

(***) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây: https://vi.falundafa.org/