Nàng ơi ta bỏ con tim
Xác thân phàm tục đắm chìm cõi mê
Bỏ vòng thất-lục ê chề (1)
Bỏ xiêm y diện não nề lợi danh.

Buông chấp niệm đã thành vạn kiếp
Bỏ tà tâm tội nghiệp luân hồi
Buông luôn hình hạc – dáng mai
Bỏ đi hoan – lạc đoạ đày thế nhân.

Tâm tư ta hướng nguồn Chân
Hướng về quê cũ vô ngần tiên thiên.
Một ngày lồng lộng Cửu Thiên
Từ Bi tịnh độ một miền Thiện tâm. (2)

FB. Trần Thế Nhân

Chú thích của người biên tập:

(1) Thất-lục ở đây chỉ thất tình và lục dục. Theo quan điểm của Phật gia, bảy thứ tình cảm và sáu loại ham muốn này khiến con người trầm mê trong luân hồi. Người tu luyện muốn đạt giác ngộ cần dứt trừ những thứ này. Xem thêm: Thơ: Chuyện Ngộ Không diệt trừ lục tặc.

(2) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link sau đây: vi.falundafa.org