Kỳ quan Vạn Lý Trường Thành
Ngàn năm sừng sững lưu danh Tần Hoàng
Tường rêu muôn dặm vẫn còn
Đế vương, Thiên tử, vàng son đâu rồi?
Dương gian vật đổi sao dời
Mây bay, trăng lặn, ai người thiên thu?
Thánh nhân giảng: Pháp – Đạo – Tu
Mới mong sinh mệnh thọ như Đất Trời
Tích xưa luống những ngậm ngùi
Cổ kim bao vị “Vãng hồi – quy chân” (*)
Hồi thăng về cõi Phật Thần
Bể dâu nhân thế đã dần lãng quên…
Mải mê danh lợi kim tiền
Chuyển sinh quanh quẩn sáu miền u minh
Mấy ai thấy cửa Thiên đình
Vượt qua Tam giới, thoát sinh – tử – sầu?
Vạn năm chính Pháp tìm cầu
Mừng thay một sớm phép màu hiển linh
Pháp truyền cứu độ chúng sinh
Thiên Thư – Tam tự vàng kim chói lòa
Dịu dàng Thiên nữ trải hoa
Pháp Luân giăng kín như là tuyết rơi
Thiên thê dẫn lối về Trời (**)
Chân ngôn chín chữ cứu người trầm luân (***)
Tầng tầng vũ trụ canh tân
Pháp: Chân-Thiện-Nhẫn muôn phần viên dung…

[Vô danh cư sỹ].

– Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả.

(*) “Phản bổn quy chân”; “Vãng hồi tu” – Các khái niệm này nguyên được giảng trong Phật Pháp.
(**) Chân ngôn chín chữ – thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo Chân Thiện Nhẫn hảo”.
(***) “Thiên thê”: Thang Trời – chiếc thang lên Trời.

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.tv||c90b7fa55__

Ad will display in 09 seconds