Con người vốn có căn nguyên; Phải đâu vô cớ vô duyên giáng trần; Rớt mê tam giới trầm luân; Xoay vần lục đạo, xa dần bản lai…

Mỗi người đều có đức tin
Nhớ câu: “Thần Phật dõi nhìn nhân tâm”
Ai mà đọc “Chuyển Pháp Luân” (1)
Mới hay chính Pháp độ nhân đang truyền

‘Con người vốn có căn nguyên
Phải đâu vô cớ vô duyên giáng trần
Rớt mê tam giới trầm luân
Xoay vần lục đạo, xa dần bản lai

Trải bao năm rộng tháng dài
Quả – nhân ứng nghiệm, an bài khác nhau
Kể gì bốn biển năm châu
Kết duyên Trung Thổ lần đầu chuyển sinh…

Tuồng đời mê mải mưu sinh
Nghiệp chồng thêm nghiệp điêu linh kiếp người
Khi thì diễn vở vua – tôi
Lúc vai tri kỷ, bạn đời, anh em…

Kẻ thời khắc khoải bon chen
Người thời nghiên bút mon men quan trường
Có người muôn dặm li hương
Binh chinh thiên hạ sa trường ruổi rong

Đủ vai kẻ sỹ, thương, nông
Lại thêm cường giả, anh hùng lắm khi…
Người mê bất nghĩa bất nghì
Kẻ thì thanh tỉnh khắc ghi thiện lành

Năm vòng quanh, tháng vòng quanh
Chốn xưa bãi bể nay thành nương dâu
Trăm năm bất quá bạc đầu
Ngàn năm vạn kiếp dài lâu nguyên thần…’ (2)

Chờ ngày Chính Pháp canh tân
Cơ duyên chỉ có một lần đó thôi
Hiếm thay – đắc được thân người
Lại may gặp Pháp truyền nơi cõi trần! (3)

Thánh duyên trân quý vô ngần
Thiên thê dẫn lối, Pháp Luân gia trì
Thiên Long Bát Bộ uy nghi
“Phật ân hạo đãng” cũng vì chúng sinh… (4)

Từ nơi danh lợi sắc tình
Thói hư rũ bỏ tự mình đề cao
Hỏi rằng nguyên lý ra sao?
Pháp: Chân-Thiện-Nhẫn hướng vào tu tâm

Thường ngày học Pháp, luyện công
Cũng là “phản bổn quy chân” vãng hồi (5)
Học làm người tốt mãi thôi
Hôm nay đã tốt, mai rồi tốt hơn!

Thế nhân hòa hợp như thường
Thân tâm thanh tịnh, tỏ tường chân cơ
Hồi thăng từ chốn mê mờ
Hoàn thành thệ ước, quay về bản nguyên…

Khắp nơi Đại Pháp Hồng Truyền
Người minh chân tướng khởi duyên thiện lành
Xem kìa vời vợi cao xanh
“Phật quang phổ chiếu” chúng sinh vui mừng(6)

“Phúc ai không thấy mà tin”… (7)
Tránh xa giả-ác bất bình, đấu tranh
Ở hiền thì sẽ gặp lành
Có nhân có đức Trời dành phúc cho

Cầm bằng toan tính so đo
Hao tâm tổn tứ rước lo vào mình
Chớ mà vô Pháp vô minh
Bức hại tu luyện thân mình diệt thân

‘Đấu’ sao cho đặng Thánh Thần
Gieo nhân hung hiểm gặt phần hiểm hung
Ác duyên tạo nghiệp vô cùng
Chín tầng địa ngục mông lung trả bồi!…

Thiên tai dịch bệnh khắp nơi
Cũng là thức tỉnh con người thế gian
Cứu người trong kiếp nguy nan
Pháp Luân Đại Pháp truyền ban cõi trần… (8)

Vô danh cư sỹ – cảm ngộ.

– Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả.

(1) “Chuyển Pháp Luân” cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đồng thời hé mở vô vàn Thiên cơ về nguồn gốc sinh mệnh, thời không và vũ trụ… “Chuyển Pháp Luân” hiện được dịch ra nhiều ngôn ngữ, được xuất bản phổ biến tại khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới… Quý độc giả có thể tìm hiểu thêm tại đường link [sách “Chuyển Pháp Luân”] sau đây: https://vi.falundafa.org/book/zfl_html/index.html

(2) Đoạn lời [được đánh dấu] này vốn chỉ là chút cảm ngộ nông cạn của bản thân tác giả từ Phật Pháp – [Vdcs].

(3) Cổ huấn Phương Đông có câu rằng: “Nhân thân nan đắc; Phật Pháp nan văn”, diễn giải ý tứ bề mặt là: Thân người rất khó mà đắc được; Phật Pháp rất khó mà gặp được, nghe được – Ai mà hội đủ cả hai cơ duyên trên thì quả là hồng phúc và may mắn lắm thay, vì vậy nên hết sức trân quý…

(4) “Phật ân hạo đãng”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.

(5) “Phản bổn quy chân”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.

(6) “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.

(7) Tương truyền, Đức Chúa Giê-su từng có câu thuyết rằng: “Phúc cho ai không thấy mà tin”.

(8) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây: https://vi.falundafa.org/