“Tình ngàn năm vẫn thế
Chỉ có oán hận sầu
Trà ngàn năm vẫn thế
Bát ngát màu bể dâu”…(*)

Đời ngàn năm vẫn thế
Sớm xanh, tối bạc đầu
Người ngàn năm vẫn thế
Luôn tìm cầu đâu đâu!

Thần ngàn năm vẫn thế
Với bao phép nhiệm mầu
Đạo ngàn năm vẫn thế
Luôn ẩn tàng thâm sâu

Phật độ nhân tế thế (**)
Phúc âm chiếu hoàn cầu
Nguyện thề xưa vĩnh thế
Xin truyền lời cho nhau!…

Vô danh cư sỹ

(*) Khổ thơ đầu: Trích thơ khuyết danh.(**) ✅Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên xin vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:https://vi.falundafa.org/

Từ Khóa: