Cõi Hạ ngàn thương ai gửi ta,
Miền Xuân vạn nhớ nét quan hà.
Mùa xưa mãi vọng lời trăng hát;
Tháng cũ còn vang tiếng gió ca.
Mấy kiếp lều tranh chiều khói quấn;
Bao đời mái cỏ sớm sương sa.
Nhân sinh là mộng, tàn thiên kỷ,
Tỉnh giấc thăng hồi, ta với ta.

Trần Thế Nhân

Clip hay: Thân thế người tiều phu bí ẩn chỉ đường cho Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký