“Đêm ấy, ông Lê Đạo nằm mơ thấy 2 vị thiên sứ. Một vị mặc áo xanh tay cầm kim mâu, một vị mặc áo tía tay cầm bảo kiếm dẫn ông lên thiên cung. Ông bàng hoàng kinh sợ vội sụp lạy trước một vị đại quan ngồi trong điện, đầu đội mũ bách tinh, mình mặc áo bào vàng. Ở bên trái, bên phải mỗi bên có một vị quan tay cầm giấy bút. Ông văng vẳng nghe thấy lời truyền bảo: “Nhà ngươi có phúc lớn, tiếng đến thiên đình. Nay nhân có một tiên nữ phạm lỗi, Ngọc Hoàng sai đày xuống trần 40 năm, cho đầu thai làm con nhà ngươi, sau sẽ làm rạng rỡ gia đình, con trai cũng không sánh kịp”… (Theo Huyền tích về người trinh nữ lập thành phố Cảng)

Lê Chân (1)

Thánh Chân công chúa đất An Dương (2)
Mày ngài, mắt phượng sánh Vương Tường (3)
Nhà tan, nước mất vì Tô Định (3)
Cứu dân, phục quốc giúp Trưng Vương
Cao cường võ nghệ, rèn quân thủy
Tài ba kinh tế, quản binh lương
Chống quân Mã Viện bao nhiêu trận (6)
An Lão đời nay vẫn ngát hương (7).

06.2015/08.2021

________________

(1) Lê Chân (chữ Hán: 黎真; ? – 43), là nữ tướng của Hai Bà Trưng. Bà được coi là người có công khai khẩn lập nên vùng đất An Dương, đời sau phát triển thành thành phố Hải Phòng ngày nay.

(2)  Bà được Trưng Vương phong là Thánh Chân công chúa (聖真公主), giữ chức chưởng quản binh quyền nội bộ, đứng ra tổ chức, luyện tập quân sĩ, tăng gia sản xuất.

(3)  Lê Chân vô cùng xinh đẹp, sánh với các đại mỹ nhân. Vương Tường (王牆) là tên của nàng Vương Chiêu Quân thời Tây Hán, một trong Tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc.

(4)  Theo truyền thuyết, thái thú nhà Hán là Tô Định muốn lấy bà làm thiếp nhưng bị cha mẹ bà cự tuyệt, chính vì thế y đã sát hại họ. Lê Chân phải bỏ quê theo đường sông xuôi xuống vùng đất An Dương lập nghiệp.

(5)  Trưng Vương giao cho bà giữ chức chưởng quản binh quyền nội bộ, tổ chức, luyện tập quân sĩ, tăng gia sản xuất tích trữ binh lương.

(6)  Năm 43, Mã Viện cầm quân sang tái xâm lược, quân của Hai Bà Trưng thế yếu, chống cự không nổi, Hai Bà hy sinh. Lê Chân cũng hy sinh vào năm đó.

(7)  Đền thờ Nữ tướng Lê Chân được xây dựng tại Núi Voi (An Lão, Hải Phòng).