‘Tiện tằn dễ nhập xa hoa
Xa hoa rất khó đổi ra tiện tằn’ (1)
Người ta thường sợ thanh bần
Có hay phú quý càng cần dưỡng tâm?
Vua quan bách tính lê dân
Chiểu theo đức – nghiệp ngàn năm an bài
Gặp khi “Vạ gió tai bay” (2)
Cũng là gieo quả tới ngày gặt nhân…

Những phường ác bá vô luân
Khác chi ‘vác đá đè thân’ đó mà
Thương người những thể thương ta
Biết: Chân Thiện Nhẫn, ấy là phúc âm
Ai mà kính Phật tín Thần
Phúc tuy chưa đến, họa dần rời xa
Cầm bằng trợ ác hiệp tà
“Nghiệp lực luân báo”(3) biết là về đâu?…

Muôn ngàn đất rộng trời cao
Phía trên con Tạo còn bao thiên hà?
Xem kìa vũ trụ bao la
Khung thương vô hạn nào xa Thánh Thần…
Thế gian là ải trầm luân
Nhắn ai “phản bổn quy chân”(4) mà về
Lợi-tình-danh tựa bến mê
Có câu: “Sống gửi, thác về”… chốn nao? (5)

Đường trần biến động xiết bao
Thiên tai, dịch bệnh, ba đào(6), chiến tranh…
Những là cộng nghiệp vô minh
Cũng là thông điệp Thần linh báo điềm
Sự tình đâu phải ngẫu nhiên
Chiểu theo quy luật, tùy duyên an bài
Ác tà cảm ứng họa tai
Thiện lương thuần chính thường hay an bình
Cũng là vạn vật hữu linh
‘Cảnh tùy tâm chuyển’ thông linh trong ngoài…

Trăm năm bất quá chẳng dài
Hữu duyên đắc được thân người khó thay
Luân hồi sáu nẻo chuyển xoay
Kết duyên Đại Pháp(7) chờ ngày hồi thăng
Nhắn người mong mỏi phúc âm
Thế gian Phật Pháp độ nhân đang truyền…

Vô Danh Cư Sỹ

(1) Cổ ngữ.
(2) “Vạ gió tai bay”: Thành ngữ dân gian Việt [cũng có khi nói: “Tai bay vạ gió” – đảo ngữ].
(3) “Nghiệp lực luân báo”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.
(4) “Phản bổn quy chân”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.
(5) Ngạn ngữ phương Đông có câu: “Sống gửi, thác về”. [Nguyên văn Hán Việt: “Sinh ký, tử quy”].
(6) “Ba đào”: Tức ‘sóng lớn’ – Từ này thuộc lớp từ cổ, nét nghĩa hàm ẩn của nó thường dùng để ví von về những tình cảnh chìm nổi, gian nan, vất vả… Ví như trong ca dao xưa có câu:
“Thương ai ruột thắt gan bào// Nghĩ ai tủi phận ba đào thở than”.

(7) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link sau đây: https://vi.falundafa.org/

Video: Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp