Thiên tai và dịch bệnh; Cả phương Tây – phương Đông; Đâu mới là lối thoát; Cho con người – thế nhân?…

Con thuyền Noah năm đó
Có tồn tại hay không
Trước cơn đại hồng thủy
Ai cứu người trầm luân?

Sinh mệnh sau khi thác
Có luân hồi hay không
Vì sao toàn nhân loại
Nhắc nhớ về tổ tông?

Nếu con người ‘tiến hóa’
Từ ‘khỉ bà’, ‘khỉ ông’!
Vậy sao loài sâu nhỏ
Không tiến hóa thành rồng?

Thiên tai và dịch bệnh
Cả phương Tây – phương Đông
Đâu mới là lối thoát
Cho con người – thế nhân?

Kìa mênh mang vũ trụ
Với vô vàn thời-không
Còn bao nhiêu ẩn đố
Khoa học cần tỏ thông?

Lại ngẫm:
Bao huyền cơ hé mở
Khi đọc “Chuyển Pháp Luân” (*)
Tìm về Chân-Thiện-Nhẫn
Sẽ gặp miền phúc âm…

F.B. Vô danh cư sỹ 

– Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả.

(*) “Chuyển Pháp Luân”: Cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… “Chuyển Pháp Luân” đồng thời cũng hé mở vô vàn huyền cơ về nguồn gốc của sinh mệnh, thời không và vũ trụ… cuốn sách này hiện được dịch ra nhiều ngôn ngữ, được xuất bản phổ biến tại khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường dưới đây: https://vi.falundafa.org/book/zfl_html/index.html