‘Người thanh tiếng nói cũng thanh
Chuông kêu gõ khẽ bên thành cũng kêu’ (1)
Đâu cần thêm bớt chi nhiều
Chạy theo hơn thiệt dễ điều thị phi…

Buông lời Thiện khác chi vàng ngọc
Thả tiếng đồn như lốc xoáy qua
Chớ đem ‘câu chuyện làm quà’ (2)
Hại nhân hại kỷ, ấy là phàm phu

Trọng người nữ ôn nhu, thanh nhã
Quý nam nhân cao cả bao dung
‘Khôn lanh’ luống những ngại ngùng
Chân thành hòa ái người dưng hóa gần

Chớ có dại bất cần – tranh đấu
Nơi phàm gian tật xấu là đây
Phúc cao nhờ có đức dày
Cầm bằng bất nhẫn có ngày oan gia

Hiểu hàm dưỡng, ấy là trí huệ
Quân tử thơm như quế giữa rừng… (3)
Đâu cần phân biện tranh hơn
Tiểu nhân thường sẵn oán hờn vô minh

Chốn huyên náo, làm thinh mới khó
Nơi lợi danh, nào có thanh nhàn?
Chữ tình nhuộm cả thế gian
Ai mà siêu xuất là hàng Thánh nhân

May gặp buổi “Phật ân hạo đãng” (4)
Pháp truyền ban tỏa rạng mười phương
Nhắn ai phiêu dạt vô thường
Theo Chân Thiện Nhẫn hồi hương mà về… (5)

FB. Vô danh cư sỹ

(1) ‘Người thanh tiếng nói cũng thanh// Chuông kêu gõ khẽ bên thành cũng kêu’ – Tục ngữ dân gian Việt.
(2) ‘Câu chuyện làm quà’ – Thành ngữ dân gian Việt.
(3) Ngạn ngữ Phương Đông có câu: “Quân tử như quế thơm, tiểu nhân như dâm bụt”…
(4) “Phật ân hạo đãng”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.

(5) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:https://vi.falundafa.org/

Video: Lời giải cho cuộc sống

videoinfo__video3.dkn.tv||dce246ad4__

Ad will display in 09 seconds