Đời xưa nay vẫn vậy; Nhu hòa thường an yên…

Răng người ta rất cứng
Lưỡi người ta rất mềm
Đến khi người trăm tuổi
Răng rụng, lưỡi còn nguyên
Ồ cớ sao lại thế?
Chắc là không ngẫu nhiên
Đời xưa nay vẫn vậy
Nhu hòa thường an yên…

Lại ngẫm:
Nhưng mà sau trăm tuổi
Luân hồi, khổ vô biên
Đồng hóa: Chân-Thiện-Nhẫn (*)
Ấy mới là phép Tiên…

F.B. Vô danh cư sỹ

(*) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý: Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại website dưới đây: https://vi.falundafa.org/