Phật môn tuy rộng mở
Khó độ người vô duyên
Nước có thể nâng thuyền
Nhưng khó nâng sỏi đá

Truy cầu vào phép lạ
Không thấy được thần thông
Cá chép muốn hóa rồng
Vũ môn cần vượt trước

Cố chấp vào thua được
Dễ hại kỷ hại nhân
Thân tại cõi hồng trần
Ắt lắm điều mê lạc

Chớ hại hiền thủ ác
Tai họa ở nhãn tiền
Vũ trụ càng vô biên
Cá nhân càng bé nhỏ

Thân tại cõi hồng trần, Ắt lắm điều mê lạc... (Ảnh ghép minh hoạ)

Nhân duyên dù không rõ
Ân oán khéo trả bồi
Có những điều xa xôi
Mà ở ngay trước mắt

Việc xấu tuy nhỏ nhặt
Cũng chớ động, chớ làm
Việc tốt chỉ tày gang
Nhớ hết lòng duy hộ

Vô vàn điều ẩn đố
Nhân thế chẳng tìm ra
Đâu mới thực là ‘nhà’
Nếu như không đắc Đạo?

Có muôn vàn con tạo
Ai sắp đặt, xoay vòng?
Chẳng nam bắc tây đông
Nếu thiên hà chuyển động

Đâu mới thực là ‘nhà’, Nếu như không đắc Đạo? (Ảnh: Vision Times)

Biết nhiều và hiểu rộng
Chưa hẳn là ‘cao nhân’
Ngốc nghếch hoặc ‘ngu đần’
Chưa hẳn không trí huệ

Chuyện thời thời thế thế
Sớm trở thành hư vô
Mộng hoàng đế, cơ đồ
Xưa nay không vĩnh cửu

Nhân sinh là hãn hữu
Chân lý mãi trường tồn
Chớ kể nỗi hàn ôn
Danh lợi tình đều khổ…

Muốn mọi điều minh tỏ
Tìm đọc “Chuyển Pháp Luân” (*)
Phật Pháp độ thế nhân
Đủ duyên thời sẽ gặp.

Vô danh cư sỹ ngẫu tác.
– Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả.

(*) “Chuyển Pháp Luân” cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp – Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại:

videoinfo__video3.dkn.tv||340aec48a__

Ad will display in 09 seconds

Có thể bạn quan tâm: