Pháp Chính Thiên Thể xong rồi
Tôi còn lẹt đẹt chốn người trần gian
Pháp lớn chưa thể hòa tan
Chưa đoạn hết những buộc ràng nơi đây

Dẫu chăm luyện công ngày ngày
Bản thể vẫn nặng, vẫn dày nhục thân
Vẫn còn ham ngủ, ham ăn
Tâm sắc dục vẫn có lần đan chen

Vẫn còn thích nghe lời khen
Vẫn còn nóng mặt thấp hèn chanh chua
Vẫn còn thích bán thích mua
Vẫn quên tu khẩu khi đùa khi chơi

Nghiệp lực tích nghìn nghìn đời
Ơn Thầy vĩ đại an bài đường tu
Thầy chịu khổ nạn thay trò
Ác nghiệp cuồn cuộn bây giờ đã vơi

Chỉ còn một chặng đường thôi
Sẽ vượt luân hồi, sẽ thoát vô minh
Buông bỏ hết danh lợi tình
Quả vị viên mãn – Thầy dành trao tay

Dũng mãnh, tinh tấn mỗi ngày
Mong được theo Thầy Pháp Chính Nhân Gian.

20-11-2021
Đoàn Thị Lam Luyến

Video: Người dân Pháp chia sẻ về lợi ích và sự thật về Pháp Luân Đại Pháp

videoinfo__video3.dkn.tv||ab5ef3664__

Ad will display in 09 seconds