“Người tốt thường nói thẳng
Không thuận chiều thế gian
Kẻ xấu nhiều siểm nịnh
Phi nghĩa vẫn cầm mang” (*)

Thế sự vốn đa đoan
Danh-lợi-tình thay đổi
Đường đời muôn vạn lối
Vô minh khó quay về

Đường đời muôn vạn lối; Vô minh khó quay về. (Ảnh: Đông Tuyền Blog)

Sinh mệnh có nguyện thề
Tháng năm dài quên mất
Dù mưu sinh tất bật
Trăm năm vẫn vô thường

Muốn quy hồi Cố hương
Tìm về Chân-Thiện-Nhẫn (**)
Kìa “Phật ân hạo đãng” (***)
Từ bi độ thế nhân

Đứng trước cảnh trầm luân
Cần tường minh chân tướng (***)
Nhiều thiên tai dị tượng
Đang điểm hóa con người

Đi ngược lại ý Trời
Đó là giả-ác-đấu
Phản Thần và hung bạo
Ắt chiêu mời họa tai

Thiên thượng có an bài
Phúc theo người lương thiện
Chính – tà phân rõ niệm
Thiện – ác định tương lai.

FB. Vô danh cư sỹ

(*) Bốn câu thơ đầu nguyên trích dẫn từ thi phẩm “Chọn bạn” [Phiên âm Hán Việt: “Trạch hữu”] của thi sỹ Mạnh Giao đời Đường.

(**) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link sau đây: vi.falundafa.org


(***) “Phật ân hạo đãng”: câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.


(****) Chân tướng: ‘sự thật’, ‘lẽ phải’ [diễn giải theo câu chữ bề mặt]. Ví như nhân sinh tại thế cần phân biệt được rõ ràng đâu là thật-giả, đúng-sai, thiện-ác… từ đó mà thuận theo Thiên ý, duy hộ chính nghĩa vậy.