Hướng nội là Pháp bảo
Nhìn tận sâu trong tâm
Tìm chấp trước căn bản
Đường xa sẽ hóa gần

Tìm chấp trước vào danh
Thơ vốn là tri kỷ
Sao khó nghe lời chê
Được khen thì đắc chí

Tìm chấp trước vào lợi
Thấy nhà đẹp vẫn thèm
Nhận quà vui ra mặt
Có bận còn “vòi” thêm

Tìm chấp trước vào tình
Cứ ngỡ là sạch bách
Đọc tin nhắn ngọt ngào
Cao hứng một đêm trắng

Nhiều lần chứng thực Pháp
Với bạn bè gần xa
Chẳng dễ chứng thực Pháp
Với người thân trong nhà

“Lo gì không có củi
Khi vẫn còn núi xanh”
Mai vượt qua tam giới
Nay ra khỏi ngũ hành

Tròn mười năm đắc Pháp*
Đích đến tuy còn xa
Nhân Gian xong Chính Pháp
Theo Sư phụ về nhà.

Đoàn Thị Lam Luyến
22.03.2022 (Viết nhân dịp tròn 10 năm đắc Pháp)

(*) “Đắc Pháp”: nghĩa bề mặt là chỉ việc một người chân chính bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), hiểu được các nguyên lý Phật Pháp mà Sư phụ giảng, áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vào cuộc sống hàng ngày. Quý vị quan tâm có thể tìm hiểu thêm tại: phapluan.org và hocphapluancong.com.