“Cứ tưởng xuống trần chơi một lát
Ai ngờ lưu lạc cả ngàn năm!”…
Trên trời cao – dưới đất bằng 
Thế nhân luống hỏi: vĩnh hằng là đâu?

Có kẻ cậy mưu sâu quyền lớn
Mải mê trò quân – tướng hơn thua
Lợi danh kìa chốn xô bồ
Sảy chân một bước cơ đồ bỗng tan!

Lại có kẻ gian nan kiếm chác
Cuộc mưu sinh gánh vác trên vai
‘Lao tâm khổ tứ’ mệt nhoài
Trăm năm một tiếng thở dài tiễn đưa!

Cũng có kẻ vốn thừa ‘khôn khéo’
Tư lợi ư, mực mẹo sẵn trò!
Hay đâu: gian xảo sầu lo
Thiện lương thuần phác o o giấc nhàn… (*)

Lại có kẻ ‘chửi chàng mắng thiếp’
Ải tình duyên lọ biết (**) nguồn cơn
Quẩn quanh một cuộc oán hờn 
‘Sáng ba chiều bốn’ có hơn được nào!

Kìa có kẻ trăng sao giời bể
Giang hồ ư, thanh thế lẫy lừng  
‘Chồn chân mỏi gối’ cũng dừng
‘Thân tàn ma dại’, anh hùng thế nao?

Nọ có kẻ lụy vào tình ái
Khoe đào hoa khôn – dại đã từng 
Thanh xuân trượt dốc chẳng đừng
‘Da mồi tóc bạc’, không gừng cũng cay!

Còn có kẻ bệnh đày thân xác
Như ‘người vay’ hốc hác tàn đông
Đủ chiêu thầy thuốc, cốt đồng
‘Trên răng dưới dép’ tay không, bệnh còn!

Cũng có kẻ mỏi mòn con cháu
Lo kế thừa dòng máu tổ tông:
‘Mới ngày ngựa trúc nhong nhong
Giờ đây thoắt đã lên ông lên bà!’

Lại có kẻ ‘trộm gà bắt chó’
Cơn tiền nong méo mó gian tham
Có hay: phẩm đức hơn vàng
‘Nhân nào quả ấy’ rõ ràng há sai!…

Tệ nhất kẻ tội tày trời liếp
Mạ Thánh Thần, ức hiếp đức tin
Biết chăng: địa ngục muôn nghìn
‘Núi đao biển lửa’ nhấn chìm nay mai!…

Nhắn nhân thế sớm ngày tỉnh giấc 
Chiểu nương theo Đại Pháp từ bi 
Đang cơn dịch bệnh hiểm nguy
“Phật quang phổ chiếu” cũng vì chúng sinh (***)

Hãy mau sớm tường minh chân tướng (****)
Rõ chính – tà, chọn hướng bằng an
Hỏi đâu là cõi vĩnh hằng? 
Theo: Chân Thiện Nhẫn hồi thăng mà về…

Vô danh cư sỹ
– Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả

(*) Tục ngữ dân gian xưa có câu ví rằng: “Ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy/ Ăn cơm mắm cáy thì ngáy o o”.

(**) ‘Lọ biết’ – từ cổ: đồng nghĩa với ‘không cần biết’; ‘chẳng cần biết’. [Từ ‘lọ’ trong Tiếng Việt cổ thường mang nét nghĩa là: ‘không cần’; ‘chẳng cần’; ‘hà tất’…Ví như ca dao xưa có câu: “Khôn ngoan tâm tính tại lòng/ Lọ là uống nước giữa dòng mới khôn”].

(***) “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.

(****) ‘Chân tướng’: sự thật; lẽ phải [Ví như nói: Nhân sinh tại thế cần nhận biết được rõ đâu là Thật – giả; Thiện – ác; Chính – tà, v.v… từ đó mà thuận theo Chân lý, duy hộ chính nghĩa, đắc được bình an, cát tường vậy…].