Phép màu Thiên Chúa

Tâm nguyện cầu, nguyện cầu ngày đêm
Ý chí trong ta mãi vững bền
Lương tri kết nối vô điều kiện
Phép màu Thiên Chúa sẽ bừng lên

Xứ sở Cờ hoa rất diệu kỳ
Tự do hạnh phúc chẳng ai bì
Lẽ nào lại mất vào tay giặc
Nhận diện giặc rồi, đuổi giặc đi!

Đánh giặc bước đầu không dùng roi
Thử dùng pháp lý để mà coi
Mà sao pháp trị từ chối trị
Thì đành tương kế tựu kế thôi

Tát cạn đầm lầy Washington
Phải dùng quyền lực, lẽ hiển nhiên
Giặc kia mù quáng không hay biết
Quỷ ma nào nạt được Thần tiên  

Trump có tinh thần Washington
Vị Cha lập quốc luôn ở bên
Là người đại nhẫn và đại khí
Ắt làm đất nước được bình yên 

Chiến thắng vẹn toàn ngày không xa
Vĩnh viễn không còn bóng quỷ ma
Vĩnh viễn niềm tin nơi Thiên Chúa
Vĩnh viễn trường tồn xứ Cờ hoa!

Đoàn Thị Lam Luyến
Khởi ngày 13/ 12/2020
Hoàn thành ngày 15/12/2020