Lò thiêu luôn đỏ lửa
Ô-xi quý hơn vàng
Ôi Ấn Độ thương tang
Bởi Cúm Tàu-Vũ Hán!

Thế nhân lâm đại nạn
Khi đạo đức suy vi
Quên thức tỉnh lương tri
Danh lợi tình tranh đoạt

Khi những điều giả-ác
Đang họa loạn cõi người
Cần tín Phật kính Trời
Quay trở về truyền thống

Nhân sinh thường như mộng
Hoa sớm nở tối tàn
Sinh mệnh tại thế gian
Mong manh và bé nhỏ

Như sương mai trước gió…
Thương cho một kiếp người
Dẫu nhắm mắt lìa đời
Vẫn chưa rời bể khổ!

Người hữu duyên hữu ngộ
Minh chân tướng bình an
Chân ngôn chín chữ vàng [1]
Cứu người qua kiếp nạn

Trần gian là cõi tạm
Sinh tử mãi luân hồi
Muốn siêu xuất vãng hồi
Tìm về Chân-Thiện-Nhẫn. [2]

[1] Chân ngôn chín chữ, thành tâm niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.

[2] Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý: Chân-Thiện-Nhẫn, giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh… đồng thăng hoa. Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây: https://vi.falundafa.org/https://vi.falundafa.org/book/zfl_html/index.html 

Vô danh cư sỹ
(Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả)

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.tv||c90b7fa55__

Ad will display in 09 seconds