Bạo chúa sinh bạo chúa; Oán hờn gọi oán hờn. Chỉ có phi bạo lực; Mới mãi mãi trường tồn…

Dù là ai đi nữa
Đừng làm ra chiến tranh
Dù là ai đi nữa
Đừng biến thành yêu tinh 

Thế giới cần nhiều bánh
Để quan vững dân yên
Thế giới cần nhiều sữa
Trẻ em được đến trường

Từ khi có chiến sự 
Thế giới toàn thương đau
Những người yêu cuộc sống      
Phải lánh trong hầm sâu 

Anh hùng làm gì chứ? 
Nếu đất nước tang thương
Vinh quang làm gì chứ?  
Nếu máu loang chiến trường 

Bạo chúa sinh bạo chúa 
Oán hờn gọi oán hờn 
Chỉ có phi bạo lực  
Mới mãi mãi trường tồn

Dù là ai đi nữa
Khi làm ra chiến tranh 
Như làm ra vết chém 
Vĩnh viễn chẳng thể lành.

Đoàn Thị Lam Luyến
19.03.2022

Bài thơ phản ánh quan điểm cá nhân của tác giả.