Da đen khi sinh
Da đen khi lớn
Da đen khi nóng
Da đen khi lạnh
Da đen lúc ốm
Cho đến lúc chết
Tôi vẫn da đen.

Cho đến lúc chết / Tôi vẫn da đen.
Cho đến lúc chết / Tôi vẫn da đen.

Còn anh thì sao?
Đỏ hỏn khi sinh
Lớn lên da trắng
Đỏ ửng khi nóng
Tái xanh khi lạnh
Tím tái khi ốm
Lúc chết xanh lè
Đúng chăng khi gọi
Da màu, là Tôi?

Đúng chăng khi gọi / Da màu, là Tôi?
Đúng chăng khi gọi / Da màu, là Tôi?

Tác giả: một học sinh không rõ tên của Trường King Edward VI, Birmingham, Anh quốc.

Nguyên tác

Coloured

When I was born, I was black.
When I grew up, I was black.
When I get hot, I am black.
When I get cold, I am black.
When I am sick, I am black.
When I die, I am black.

When you were born, You were pink.
When you grew up, You were white.
When you get hot, You go red.
When you get cold, You go blue.
When you are sick, You go purple.
When you die, You go green.

AND YET YOU HAVE THE CHEEK TO CALL ME COLOURED!!!

by an Anonymous pupil of King Edward VI School, Birmingham, UK.
Found in The children’s book of poems, prayers and meditations ed. Liz Attenborough (Element Books, 1989)

Chuyển ngữ: Bùi Đại Dũng


Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên mục Văn hóa Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Xem thêm:

CLIP HAY