Con thuyền Đại Pháp hạ nơi nơi*
Người trải Kinh thư cứu độ người
Thức tỉnh nguyên thần trong mộng hỡi
Tựu thành sinh mệnh giữa mê ơi
Lời Chân Thiện Nhẫn vàng tam giới
Nguyên thủy hồng hoang trải khắp trời
Bách luyện thanh thuần hoa tịnh thổ
Từ Bi tỏa ngát cõi thiền khơi.

FB Trần Thế Nhân

(*) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, là công pháp tính mệnh song tu giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý bạn hữu có duyên vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây: https://vi.falundafa.org/

Video: Thiếu tướng nguyên Tổng biên tập báo Quân Đội nói gì về Pháp Luân Công

videoinfo__video3.dkn.tv||c3c6c3388__

Ad will display in 09 seconds