(Kính  tặng mẹ ) 

Ngày xưa chỗ ướt mẹ nằm
Miếng ngon mẹ nhịn để dành nuôi con
Bây giờ con đã lớn khôn
Công thành danh toại lại còn đẹp xinh

Hằng đêm mẹ khóc một mình
Con nào thức trắng để chăm mẹ già?
Chẳng bù cái thủa u oa
Hễ nghe con khóc mẹ sà đến ngay

Tuổi già như chuối chín cây
Mẹ như đợi tháng đợi ngày ra đi
Chúng con rất muốn đền nghì
Thuốc Tiên chẳng có lấy gì đền ơn?

Đọc Pháp cho mẹ sớm hôm
Dạy mẹ Chín chữ Chân ngôn diệu kỳ
Mai ngày nếu mẹ rời đi
Đã có Pháp bảo lo gì mẹ ơi

Thần đang đợi sẵn trên Trời
Đón người mộ Đạo về nơi thanh  nhàn
Tiếc  gì ở chốn trần gian
Hạnh phúc thì ít lo toan thì nhiều

Hồi  xưa mẹ đẹp như Kiều
Ông ép lấy bố, bố nghèo xác xơ
Đông con bươn trải từng giờ
Nhiều lúc khốn quẫn tưởng là không qua

Hết nghèo thì đến  bệnh già
Nghiệp lực luân báo ai mà thoát thân?
Đời  người luẩn quẩn loanh quanh
Khổ không kể xiết tấm thân luân hồi

Tiên tri: Phật hạ thế rồi  
Mẹ  hãy cầu Phật để Người cứu cho
An bài cho mẹ đường tu 
Vĩnh viễn thoát khỏi bể nhơ chốn này
Con cùng hợp thập hai tay
Tạ ơn Trời  Phật cơ may đến gần!

Đoàn Thị Lam Luyến