[Tích xưa kể lại]…
Nhân quả trên đời đều có gốc
Họa phúc không sai dẫu một ly:
Tích xưa sử sách còn ghi
Triều Thanh có kẻ tên thì Bá Lân(*)

Bởi đời trước ân ân oán oán
Đã hẹn người quyết toán một phen
Chém y hai sáu nhát liền
Khiến cho người ấy quy tiên tức thì…

Nợ nghiệp đó được ghi chuyển thế
Tạo một phen dâu bể là đây
Bá Lân sống ở kiếp này
Kinh doanh thịnh đạt, cũng hay nguyện cầu

Một bữa nọ canh chầu mộng mị
Gặp Quan Âm hiện thị báo tin (**)
Ngày mai con gắng giữ gìn
Có tên đầu đảng đến xin mạng người!

Bá Lân khiếp rụng rời hồn phách
Lạy Quan Âm chỉ mách đường lui
Ân trên luống những ngậm ngùi
Nghiệp ai nấy trả, biết vùi sang ai:

Hãy bình tĩnh sớm mai đối mặt
Lấy an hòa dập tắt búa đao
An nguy định bởi Trời cao
Thành tâm đối xử may sao vãn hồi…

Bá Lân hỏi tên người kết nợ
Rằng: họ Vương, tên Tử đệm Ma
Cầm đầu một đảng lâu la
Xưa nay khét tiếng, ưa là xuống tay

Tỉnh dậy giữa canh chày lo lắng
Trình Bá Lân thức trắng đêm thâu
Sớm ra di tản cho mau
Già trên trẻ dưới cỡ đâu chục người…

Xong đâu đó vãng hồi chờ đợi
Mình Bá Lân – vời vợi thời gian…
Cơm chay bày sẵn một bàn
Lại thêm có cả rượu ngon mấy bình

Chợt cướp đảng thình lình xộc tới
Vài chục tên chấp chới búa đao
Dẫn đầu: một gã to cao
Mắt long sòng sọc, ôi chao dữ dằn!

Bá Lân vẫn xếp bằng tự tại
Hỏi rằng: Vương Ma Tử ngài đây?
‘Trình’ tôi đợi sẵn ngày này
Dám đâu xin được xuống tay niệm tình!

Ma Tử thoáng giật mình chột dạ
Hà cớ chi biết cả tên ta?
Bá Lân kể giấc mộng qua…
Nợ xưa kết toán ắt là chẳng sai?

Ma Tử chợt thở dài não nuột
Nghiệp chướng tan, trán ướt mồ hôi
Hỡi ôi oan nghiệt hỡi ôi!
Trước ta dự định chém người này đây:

Hai sáu nhát đủ đầy hai sáu
Rửa hờn khi nợ máu trả xong
Xuống tay sẽ chẳng phập phồng
Cũng may Bồ Tát rủ lòng từ bi!…

Nay Ma Tử bất nghì đòi nợ
Chẳng hóa ra quá dở lắm ru?
Oán ân ân oán lu bù
Hại nhân, nhân hại cũng như hại mình!

Nói đoạn bất thình lình bước tới
Trở sống đao chém vội cho xong:
Kìa hai sáu nhát nhẹ bông
Lưỡi đao lật ngược càng không bận gì!

Ân oán nọ một khi hóa giải
Bỗng thấy lòng sảng khoái thênh thênh
Hai người bèn kết đệ huynh
Bá Lân, Ma Tử giao tình từ đây!

Lại phát nguyện trong ngày giải nghệ
Khuyên anh em toàn thể hoàn lương
Bán buôn ta lập một phường
Bá Lân cũng nguyện giúp đường kinh doanh…

Chuyện khép lại trở thành giai thoại
Nay Vô danh kể lại cho vui
Nhân sinh luống những ngậm ngùi
Chúc ai thoát khỏi luân hồi khổ đau…

Ngoảnh mặt lại trước sau mấy tá
Kiếp vô thường ôi quá mong manh
Nhắn nhau muốn đặng phúc lành
Sống: Chân – Thiện – Nhẫn tâm thanh, Đạo thuần…
Cũng là hồi hướng Phật ân
Hữu duyên “Phản bổn quy chân” sớm ngày…(***)

FB. Vô danh cư sỹ

(*) Bá Lân mang họ Trình, tên đầy đủ: Trình Bá Lân.
(**) Hiện thị, đảo ngữ của từ ‘thị hiện’: biểu thị cho thấy.
(***) “Phản bổn quy chân”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp. Quý độc giả vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link của cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” dưới đây: https://vi.falundafa.org/book/zfl_html/index.html

Từ Khóa: