Ruộng vườn thẳng cánh cò bay; Ngày ăn ba bữa cơm này như ai; Xây nhà trải khắp đông tây; Tối nằm bất quá chưa đầy nửa gian…

‘Dẫu cho chỉ đá hóa vàng
Cũng không thỏa mãn lòng tham con người’ (*)

Nẻo trần phiêu dạt muôn nơi
Mấy ai tỉnh mộng quy hồi cố hương

Tình kia là kiếp đoạn trường
Sáu căn buông xổng dễ thường bi ai
Lợi danh nhiều cạm bẫy gài
Hữu cầu chi lắm họa tai khó lường

Giật mình kìa tóc pha sương
Kim tiền vàng bạc đâu nương theo mình
Một đời theo đuổi nhục vinh
Trăm năm khuất núi bất bình ai hay?

Ruộng vườn thẳng cánh cò bay
Ngày ăn ba bữa cơm này như ai
Xây nhà trải khắp đông tây
Tối nằm bất quá chưa đầy nửa gian

Thánh nhân giảng một chữ ‘Nhàn’
Đương nhiên thấu hiểu thế gian muôn màu
Hỏi rằng sinh mệnh về đâu?
Chiểu theo đức – nghiệp nông sâu định phần…

Muốn cho thoát cảnh trầm luân
Cần mau dưỡng tính tu tâm vãng hồi
Thiên tai dịch bệnh khắp nơi
Vẫn là cảnh tỉnh con người thế gian

Tránh xa giả – ác tham tàn
Sống: Chân-Thiện-Nhẫn nguy nan hóa lành (**)
Chúc nhau chân tướng tường minh
Phúc âm đón nhận – an bình đáo gia!…

F.B: Vô danh cư sỹ

(*) Cổ ngữ.
(**) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý: Chân-Thiện-Nhẫn, giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:

https://vi.falundafa.org/