“Bích hán vọng cùng vân yểu yểu,
Hoàng lương mộng tỉnh dạ du du.”

Lê Thánh Tông

Cảm Hoài

Thiên thai cách biệt chín phương trời
Giấc mộng dương trần dạ tả tơi
Ngọc khiết đà hoen màu mấy kiếp
Băng thanh chợt ố sắc bao đời
Hoàng hoa trong gió sầu khôn tỏa
Lục liễu bên hồ nhớ khó vơi
Chân Thiện Nhẫn hồng rung vạn cõi*
Quy chân phản bổn sẽ thăng hồi

Trần Thế Nhân

(*) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đây là công pháp tính mệnh song tu giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý bạn hữu có duyên vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây: https://vi.falundafa.org/