Kìa cách ly, kìa cách ly!
Đủ muôn tiếng bấc tiếng chì thế gian (*)
E dè, lo lắng, hoang mang
Tùy theo tâm cảnh, đá vàng khác nhau…
Biết làm sao, biết làm sao!
Hàng nhu yếu phẩm đua nhau dự phòng
Rào đường cản phố ngăn sông
Cây thời lo ngọn, cội không đếm màng…
Có câu phẩm đức là vàng
Giữ tâm thuần chính nguy nan hóa lành
Nhược bằng giả ác đấu tranh
Phúc đi họa đáo rõ rành há sai?
Trăm năm bất quá chẳng dài
Sống sao không uổng kiếp này mới thôi
Đức kia mau sớm vun bồi
Hướng: Chân-Thiện-Nhẫn quy hồi Phật ân
Tu tâm sửa tính rèn thân
Khí công Phật Pháp cao tầng quý thay
Pháp Luân xoay chuyển đêm ngày…
Chúc ai đắc được duyên này, chúc ai!…

[Vô danh cư sỹ]

(*) Thành ngữ Việt có câu: ‘Tiếng bấc quăng đi, tiếng chì quăng lại’…

Xem thêm:

Video: Bắc Kinh giấu tội như thế nào?

videoinfo__video3.dkn.tv||50949d31a__

Ad will display in 09 seconds