Đoàn Thị Lam Luyến
(Tặng Lê Thị Bạch Vân – Nghệ sỹ Ưu tú Ca Trù)

Cổ truyền ‘gạn đục khơi trong’; Lời ca, nhịp phách thong dong kiếp người…

Em tôi nặng nghiệp Ca Trù
Trải bao “bĩ cực”, bây chừ “thái lai”
Mẹ cha sinh cái hình hài
“Giọng ca có một” là Trời phú cho

Nhịn Ở, để dạy học trò
Nhịn Yêu, để đậu bến bờ tin yêu
“Ngụy nghệ thuật” đến là nhiều
“Chân nghệ thuật” mới là điều hằng mong

Cổ truyền ‘gạn đục khơi trong’
Lời ca, nhịp phách thong dong kiếp người
“Càng hiện đại, càng hại đời”
Thân mà lạc lối thì rơi mất Thần

Em tôi ‘Ngậm ngải, tìm trầm’
Bao năm quăng quật, bấy năm bơ phờ
Những là thỏa nguyện ước mơ?
Sinh Ca trù, tử Ca trù, là em!

30.06.2021

Từ Khóa: