Ngô Vương xứng bậc “Trung Hưng Tổ”; Bắc thuộc nghìn năm rũ sạch làu…

Đất Việt sinh ra đại anh hào
Trí dũng ngời ngời, tiếng nức cao
Đại La lừng lẫy trừ Công Tiễn (1)
Bạch Đằng nổi tiếng diệt Hoằng Thao (2)

Non nước từ đây giành độc lập
Dân tộc mai sau hưởng mạnh giàu
Ngô Vương xứng bậc “Trung Hưng Tổ” (3)
Bắc thuộc nghìn năm rũ sạch làu.

07.2015
Đông Quan

– Chú thích:
(1) Năm 937, hào trưởng đất Phong Châu là Kiều Công Tiễn sát hại Dương Đình Nghệ. Nội bộ họ Kiều cũng chia rẽ trầm trọng. Bị cô lập, Kiều Công Tiễn vội vã cầu cứu nhà Nam Hán. Ngô Quyền nhanh chóng tập hợp lực lượng, kéo quân ra Bắc, giết chết Kiều Công Tiễn.
(2) Trong trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng vào năm 938, dưới sự chỉ huy của Ngô Quyền, quân ta đã đánh bại quân Nam Hán. Chủ tướng giặc, hoàng tử nhà Nam Hán – Lưu Hoằng Thao (có sách chép là Lưu Hoằng Tháo hay Lưu Hồng Tháo) đã bị tiêu diệt.
(3) Sử gia Ngô Sĩ Liên ca tụng Ngô Quyền là: “mưu tài đánh giỏi, làm nên công dựng lại cơ đồ, đứng đầu các vua”. Phan Bội Châu tôn vinh ông là “vua Tổ phục hưng dân tộc”.