‘Lòng người sinh một niệm
Trời đất biết tỏ tường
Thiện ác mà không báo
Càn khôn ắt tư tâm’ (*)

Bức hại Pháp Luân Công (**)
Là khinh nhờn Phật Pháp
Trời bất dung tà ác
Vô minh chuốc khổ sầu

Sinh mệnh sẽ về đâu
Nếu xa rời nguồn cội?
Vũ trụ là đêm tối
Nếu khinh mạn Thánh Thần

Sinh nhằm kiếp phàm nhân
Cần dưỡng tâm trọng đức
Thiện lành thời hưởng phúc
Hiểm hung tự diệt mình

Có tử ắt có sinh
Nguyên thần là bất diệt
Thần chiểu theo đức – nghiệp
Mà phân định thứ tầng

Từ bách tính lê dân
Đến quốc vương hoàng đế
Nghèo hèn hay phú quý
Đều có quả có nhân

Đã có cõi hồng trần
Hẳn có thêm địa ngục
Từ chí cao vô cực
Có vô số Thiên Đàng…

Ngay từ thuở hồng hoang
Đã có người tu luyện
Chính khí như trời biển
Lịch sử không giỡn đùa

Kích động những can qua
Hại người theo Phật Pháp
Vu khống lời tà ác
Hỏi nhận quả gì đây?

Pháp Luân chuyển đêm ngày
Phúc âm rền vũ trụ
Nhắn người đang mê ngủ
Minh chân tướng(***) bình an!…

Vô danh cư sỹ

(*) Cổ ngữ – nguyên văn Hán Việt: “Nhân tâm sinh nhất niệm// Thiên địa tận giai tri// Thiện ác nhược vô báo// Càn khôn tất hữu tư”.

(**) Xuất phát từ tội ác và lòng đố kỵ, Tháng 7/1999, tại Trung Quốc, Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đã phát động cuộc đàn áp và bức hại tàn khốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công), vốn là những người tốt có đức tin vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tội ác phi nhân đạo nêu trên của Giang Trạch Dân và ĐCSTQ hiện đang bị Tòa án quốc tế, cộng đồng quốc tế và những người dân lương thiện trên toàn thế giới lên án mạnh mẽ và yêu cầu chấm dứt bức hại, thực thi công lý…

(***) Chân tướng: ‘sự thật’; ‘lẽ phải’ [diễn giải theo câu chữ bề mặt]. Ví như nhân sinh tại thế cần phân biệt được rõ ràng đâu là thật-giả, đúng-sai, thiện-ác… từ đó mà thuận theo Thiên ý, duy hộ Chính nghĩa vậy.

Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công): Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link sau đây: vi.falundafa.org