Người bình thường chúng ta đối với một suy nghĩ một ý niệm nào đó thông thường không quá để ý, chú trọng. Một niệm thiện hay một niệm ác có sức mạnh lớn đến thế nào, mang đến điều gì cho bản thân thì lại càng không ai bận tâm. Nhưng trong “Tây Du Ký”, chỉ một niệm thiện, Quận Hầu quận Phượng Tiên đã hóa giải được đại hạn, cứu giúp dân chúng khỏi cảnh khô hạn, ly hương.

Trong hồi 87 “Quận Phượng Tiên khinh trời bị hạn, gặp Ngộ Không cứu thế cầu mưa” của thiên truyện “Tây Du Ký”, thầy trò Đường Tăng tiến vào quận Phượng Tiên, nước Thiên Trúc, nhìn thấy quan sai đang dán bảng cáo thị. Bốn thầy trò Đường Tăng nhìn bảng cáo thị ấy mới biết được rằng, quan sai đang tìm kiếm pháp sư cầu mưa cho dân chúng. Đường Tăng nói với ba đồ đệ: “Các con, ai có thể làm phép cầu mưa cứu giúp dân chúng thì hãy giúp họ. Nếu không chúng ta bỏ qua và gấp rút lên đường!”

Tôn Ngộ Không vừa nghe câu hỏi của Đường Tăng thì liền cười và nhớ tới hồi trước bản thân từng “gọi gió kêu mưa”, “dời sông lấp biển”, cho nên cầu một trận mưa chỉ là một việc quá dễ dàng!

Ngộ Không bèn động niệm chân ngôn, cậy nhờ Long Vương. Nhưng bởi vì không có thánh chỉ của Ngọc Đế, Long Vương không dám tùy tiện cho mưa xuống. Ngộ Không biết lý do này liền tới Thiên cung. Lúc này, anh ta mới hiểu được nguyên nhân thực sự vì sao quận Phượng Tiên gặp đại hạn lâu như vậy.

Chính là bởi vì vợ của Quận Hầu quận Phượng Tiên dùng lời ác ngôn tranh cãi với chồng. Hai vợ chồng họ sau một hồi tranh cãi đã nhất thời giận dữ đẩy ngã bàn thờ, bài vị, đập vỡ bát hương. Vợ ông không ngừng dùng lời lẽ xú uế, bẩn thỉu mạo phạm Thượng đế và cuối cùng đã gọi chó đến ăn mâm cỗ cúng tế Thần linh bị xô đổ xuống đất. Hai vợ chồng họ phạm tội với Thượng Thiên. Ngọc Đế đã lập ra ba việc, gồm “đợi gà ăn hết gạo”, “chó liếm hết bột”, “lửa thiêu đứt khóa” thì quận Phượng Tiên mới có mưa.

Tôn Ngộ Không sau khi được một vị Thiên Sư nói rõ nguyên do quận Phượng Tiên gặp đại hạn là bởi vì tội lỗi của Quận Hầu, liền hỏi lại: “Vậy thì đến khi nào gà mới ăn hết được đống gạo cao mười trượng, đến khi nào chó mới liếm hết số bột cao đến hai mươi trượng? Đến khi nào ngọn lửa mới thiêu đứt khóa vàng?”

Tôn Ngộ Không từng dập lửa cứu hạn cho dân chúng ở Hỏa diệm Sơn. (Ảnh: Sưu tầm)
Tôn Ngộ Không từng dập lửa cứu hạn cho dân chúng ở Hỏa diệm Sơn. (Ảnh: Sưu tầm)

Tôn Ngộ Không trước đây đã từng bởi vì “đại náo thiên cung” mà phạm tội bất kính với trời, cuối cùng bị Phật Tổ Như Lai bắt nhốt ở dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm nên hiểu rõ rằng không có tội nào lớn hơn tội bất kính với Thượng Thiên.

Chính vì hiểu được điều đó nên Ngộ Không xấu hổ, tự ý thức được và không dám đi bái kiến Ngọc Đế. Nhưng nếu không cầu được mưa thì dân chúng quận Phượng Tiên phải chịu cảnh khổ mà chết dần. Thiên Vương hiểu được suy nghĩ của Tôn Ngộ Không nên cười và nói: “Đại Thánh không cần quá lo lắng, con người nếu như có một thiện niệm, làm kinh động Thượng Thiên, thì núi gạo và bột sẽ lập tức sụp đổ, xích khóa sẽ tự nhiên đứt.” Ông cũng kiến nghị Tôn Ngộ Không về khuyên Quận Hầu quy thiện thì đại nạn sẽ được hóa giải.

Ngộ Không trở về hạ giới liền nói nguyên nhân cho Quận Hầu, khuyên nhủ Quận Hầu rằng: “Ông nếu như hồi tâm hướng thiện, sớm niệm Phật đọc Kinh, thì đại nạn tất sẽ được hóa giải. Còn nếu như vẫn không thay đổi, ta cũng không thể nói nhiều, chẳng bao lâu nữa ngay cả tính mạng của ông cũng không có gì bảo đảm.”

Quận Hầu bản tính không xấu, nên vừa nghe Ngộ Không nói một lời thì lập tức lĩnh ngộ hiểu rõ ngọn ngành, quỳ sụp xuống bái lạy, xin được thành tâm sửa đổi. Đồng thời ông cũng dẫn dân chúng dâng hướng bái lạy trời đất, thành tâm thành ý cung kính lễ Phật kính Trời.

Thành tâm quy chính, thì hoàn cnarh khó khăn có thể đổi dời. (Ảnh qua sina.com)
Thành tâm quy chính, thì hoàn cảnh khó khăn có thể đổi dời. (Ảnh qua sina.com)

Bởi vì dân chúng Phượng Tiên ai ai cũng kính Phật, một lòng hướng thiện nên núi gạo, núi bột tự nhiên sụp đổ, xích khóa cũng tự mất. Ngọc Đế thấy Quận Hầu thành tâm cải sửa tâm tính nên lập tức truyền chỉ cho các chính Thần ban mưa cho dân chúng nơi đây.

Đoạn câu chuyện nổi tiếng này nói cho chúng ta biết rằng, nếu con người có thể thực sự xuất ra thiện niệm thì thiện niệm ấy sẽ có sức mạnh to lớn như Kim Cô Bổng (gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không). Đồng thời, cũng nói rõ cho con người thế gian biết được rằng, mỗi một khổ nạn mà họ phải chịu đều là có nguyên nhân.

Không phải Thần Phật không từ bi mà là Thần Phật đang chờ nhân tâm con người chuyển biến, nhận ra tội lỗi của mình, nguyện ý phát tâm hướng thiện.

Duy chỉ có thiện niệm mới khiến mọi việc được hóa giải. Đây cũng chính là minh chứng cho câu nói của người xưa: “Chỉ cần một niệm động trời thì không việc gì là không thể làm được!”

Theo NTDTV
Mai Trà biên dịch

Xem thêm: