Diễn giải cuộc sống đương đại từ văn hóa tu luyện trong Tây Du Ký (Phần 4)

Nếu Trư Bát Giới không vì lòng tham, chủ động vào động ma trộm quần áo của yêu quái thì khổ nạn cũng không lớn như vậy. Thật đúng là “Họa phúc không cửa, do người tự chiêu mời”…

Sự xuất hiện của Đường Tăng giả, Bồ Tát giả

Con yêu quái đánh không lại được Hầu Vương liền gấp gấp quay lại nhảy vào trong cung theo đường cũ, đến trước thềm điện ngọc, bên trong là hai hàng quan văn võ, rồi nhanh chóng biến thành hình dáng của Đường Tăng đứng trước cửa. Lúc Đại Thánh đuổi tới, định vung gậy đánh nhưng bị Đường Tăng giả ngăn lại nói: “Đồ đệ, đừng đánh, là ta đây!” Ngộ Không vung gậy lên định đánh lần nữa, Đường Tăng giả lại nói: “Đồ đệ, đừng đánh, là ta đây!” Yêu quái biến hóa thành Đường Tăng giống hệt như đúc đến nỗi Ngộ Không cũng không phân biệt được. Hầu Vương nghĩ: “Nếu một gậy đánh chết yêu quái biến thành Đường Tăng giả thì công quả vô lượng, nhưng nếu mà một gậy này lại lỡ đánh chết sư phụ thật của ta thì chẳng có gì tốt cả”. Thế nên đành phải dừng tay và gọi Bát Giới cùng Sa Tăng đến để hỏi: “Thực sự ai là yêu quái, ai là sư phụ thật? Đệ chỉ giúp để huynh nện cho tên yêu quái một gậy”. Bát Giới nói: “Anh đang đánh nhau với nó ở trên không trung, thoáng một cái đã thấy có hai sư phụ rồi, em cũng chịu, không biết ai thật ai giả”. Sau đó, yêu quái biết đi mây về gió, đã nhảy lên điện trước. Hành Giả đuổi lên điện, hắn lại chạy xuống, níu chặt lấy Đường Tăng, lẫn lộn giữa một đám người không sao nhận ra được.

Về sau, Bát Giới nói với Hành Giả: “Anh bảo sư phụ niệm chú, tôi và Sa Tăng túm lấy từng người lắng nghe. Ai không biết niệm, hẳn là yêu quái, có khó gì đâu”. “Đường Tăng bèn niệm chú. Ma vương không biết lời chú, cứ ấp a ấp úng”. Bát Giới nói: “Tên ấp úng đúng là yêu quái rồi!”

Để phân biệt thật giả, Tôn Ngộ Không phải nhờ sinh mệnh tầng thứ cao hơn chỉ điểm, mượn năng lực của Khẩn Kim Cô chú mà Bồ Tát ban cho mới có thể nhận biết được. 

Cho dù sự việc xảy ra như thế nào, cứu được quốc vương nước Ô Kê chỉ có thể dựa vào lực lượng của người tu hành, tuy nhiên để cứu thành công cũng là việc vô cùng gian nan vất vả. Hiện nay, có nhiều người tu luyện khuyên người Trung Quốc thoái đảng để tránh bị đào thải chung với nó, nói rằng phải cứu người Trung Quốc, việc họ làm chẳng phải rất vất vả sao? Giống như việc Tôn Ngộ Không đã cứu quốc vương nước Ô Kê, việc họ làm cũng không phải là làm chính trị. Người tu luyện khuyên dân chúng thoái xuất khỏi ĐCSTQ cũng chính là đang cứu người Trung Quốc, giúp cho nhân loại cùng quốc gia có được tương lai tốt đẹp, cũng không phải vì quyền lực, càng không phải là làm chính trị. 

Sau khi quốc vương nước Ô Kê được cứu, ông muốn nhường lại ngôi vị cho Đường Tăng để tỏ lòng biết ơn, bản thân xuống làm dân thường, nhưng bị các thầy trò Đường Tăng từ chối. Ngay cả vàng bạc châu báu mà quốc vương ban tặng họ cũng không nhận. Điều này cho thấy từ trong sâu thẳm nội tâm, Đường Tăng không cầu quyền cầu lợi, không muốn hưởng danh lợi nơi thế gian. Trong phần trừ yêu nước Ô Kê, ‘Tây Du Ký’ viết như thế này: 

“Hoàng đế không chịu lên ngôi, cứ khóc hu hu, quỳ xuống giữa thềm, nói: “Tôi chết đã ba năm, nay nhờ ơn sư phụ cứu cho sống lại, đâu dám càn rỡ ngồi ngôi cao, xin mời vị sư phụ này lên ngôi cho. Tôi mang vợ con ra ngoại thành làm dân cũng đủ lắm rồi”. Tam Tạng không chịu nhận, cứ khăng khăng một lòng đi lễ Phật cầu kinh. Nhà vua lại mời Hành Giả. Hành Giả cười, nói: “Chẳng giấu gì các vị, lão Tôn này chịu làm hoàng đế, thì đã làm vua khắp cả chín châu vạn nước trong thiên hạ rồi. Nhưng chúng tôi làm hòa thượng nhàn tản lười biếng đã quen. Nếu làm hoàng đế, thì phải để tóc dài, tối chưa nằm canh năm đã dậy, nghe lời tâu báo, trong dạ chẳng yên, gặp năm mất mùa lòng lo canh cánh. Như thế chúng tôi chịu sao nổi? Ngài cứ việc làm hoàng đế của ngài đi, còn tôi làm hòa thượng của tôi, tiếp tục tu hành”… Hoàng đế cùng hoàng hậu ba cung, thái tử, các quan mang bảo bối trấn quốc, vàng bạc, lụa là biếu sư phụ tạ ơn. Tam Tạng cũng không nhận một ly”. 

Quốc vương, Hoàng hậu và Thái tử lưu luyến tiễn chân thầy trò Đường Tăng.

Chuyện như vậy đã được viết nhiều lần trong Tây Du Ký. Trong các hồi khác nhau, vì cảm ơn Đường Tăng trừ yêu cứu người, quân thần dân chúng đã tiễn đưa thầy trò Đường Tăng đi 10 dặm đường, hơn nữa còn xây dựng đền chùa để tưởng nhớ họ. So với con người hiện nay thì người xưa quả là chất phác chính trực hơn nhiều. 

Sau khi đi qua nước Ô Kê, thầy trò Đường Tăng liền gặp đứa trẻ kêu cứu, đó chính là Thánh Anh đại vương tu hành tại Hỏa Diệm Sơn, tức là Hồng Hài Nhi biến thành để lừa Đường Tăng. Bởi vì cõng Hồng Hài Nhi, dọc đường Tôn Ngộ Không luôn miệng chửi bới hắn, sau đó “Hành Giả cảm thấy mỗi lúc một nặng liền tức giận tóm lấy yêu quái, giơ lên đập một phát xuống tảng đá bên đường, khiến cho người yêu quái biến thành đống thịt nát nhũn. Xong xuôi, Hành Giả lại sợ yêu quái giở trò vô lễ, bèn nhặt thây, xé nát tứ chi, vứt xuống hai bên vệ đường vụn ra như cám”. Ở trên không trung, yêu quái tỏ ra vô cùng giận dữ đã biến thành luồng gió bắt Đường Tăng đem nhốt vào Hỏa Vân động. Vì để cứu sư phụ, Tôn Ngộ Không đã bị ngọn lửa Tam Muội luyện ra từ Hỏa Diệm Sơn thiêu đốt đến suýt mất mạng. Con đường tu luyện đương nhiên là khổ, thậm chí có người vì không chịu đựng được mà vứt bỏ tu hành để hoàn tục. Tôn Ngộ Không và Bát Giới đối diện với hỏa công của Hồng Hài Nhi cũng đã kêu than muốn đường ai nấy đi, may mắn là được Sa Tăng khích lệ, hai người mới bỏ ý định này. 

Sau đó, Trư Bát Giới đi mời Quán Âm Bồ Tát nhưng lại bị Hồng Hài Nhi biến thành Quan Âm để lừa gạt. Mãi cho đến khi Ngộ Không đích thân đi mới có thể mượn được pháp lực của Bồ Tát để thu phục Hồng Hài Nhi trở thành Thiện Tài đồng tử. 

Tạo hình Hồng Hài Nhi trong phim Tây Du Ký (1986).

Vì từng bị yêu quái biến thành Bồ Tát lừa nên khi nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát thật đến, Trư Bát Giới lại không dám tin nữa. Ngày nay, ở Trung Quốc, ĐCSTQ tuyên truyền muốn xây dựng thiên đường tại nhân gian và trở thành vị cứu tinh của Trung Quốc, hiện tại dân chúng đều phát hiện ra rằng tất cả những thứ đó đều là giả dối, cũng không còn tin nữa. Vậy nên đã có người nói cho dân chúng biết: “Thoái xuất khỏi đảng đoàn đội, biết Chân Thiện Nhẫn là tốt, khi Trời diệt ĐCSTQ mọi người mới có thể được bình an”. Vì sao vẫn có người không tin? 

Người tu luyện nói với dân chúng rằng không thể tùy tiện thề, đừng đem tính mạng hiến cho ĐCSTQ, người chân chính không sợ tà ma xâm chiếm. Con người có tinh thần và năng lượng sinh mệnh, năng lượng tích cực có thể nâng cao khả năng miễn dịch, trong dịch bệnh mà có thể bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên nhiều người vẫn không tin. Nguyên nhân chính là bởi yêu quái biến thành Bồ Tát đã tới. 

Yêu quái sinh ra như thế nào?

Nói đến yêu quái, kỳ thật có quỷ, mị, tinh, ma, võng, lượng, yêu,… Đường Tăng nhiều lần gặp yêu quái trong núi, có lẽ bởi thất tình lục dục của ông đã sinh ra những cửa ải khó. Nếu ví tình là biển cả thì dục sẽ là cá trong nước. Trong ‘Tây Du Ký’, cá tinh xuất hiện rất nhiều, điều này ngụ ý rằng một số yêu ma được sinh ra từ dục vọng. 

Tất nhiên, sự việc trong cuốn tiểu thuyết đều thật thật giả giả, úp úp mở mở mà che đậy thiên cơ. Là một người tu luyện, tình cũng có tầng tầng lớp lớp và vì vậy mà Đường Tăng mới nhiều lần gặp khó nạn trước cửa ải này. Ngoài tình còn có chấp trước vào vật và lợi. Những chấp trước này sẽ dẫn dụ người tu luyện phạm phải sai lầm. Nếu người tu luyện buông bỏ được chấp trước, sửa chữa lại lỗi lầm mới có thể hoàn thành con đường tu luyện. 

Sau khi vượt sông Thông Thiên, nếu Đường Tăng không bước ra khỏi vòng tròn mà Tôn Ngộ Không đã vẽ, không bị hào quang hấp dẫn thì sẽ không bị yêu quái Tê Giác đại vương bắt. Đây có lẽ là bởi Đường Tăng quá nóng vội khi bước đi con đường thỉnh kinh đầy gian khổ, chấp vào sớm ngày đến được Tây Thiên nên đã tự sinh tâm ma. Đương nhiên, nếu Trư Bát Giới không vì lòng tham, chủ động vào động ma trộm quần áo của yêu quái thì khổ nạn cũng không lớn như vậy. Thật đúng là “Họa phúc không cửa, do người tự chiêu mời”. Nếu một người chấp trước vào vật chất và lợi ích thì yêu ma sẽ nắm quyền kiểm soát. Qua được cửa ải này, Trư Bát Giới cũng đã học được một bài học cơ bản về buông bỏ chấp trước vào vật chất và lợi ích.

Sự dính mắc vào lợi ích được sinh ra từ tình, nhưng đối với chấp trước vào tình thì biểu hiện lớn nhất chính là sắc và dục. Đường Tăng vượt qua cửa ải này không phải chỉ một hai lần. Khi vừa thu nhận được đồ đệ Sa Tăng, thầy trò Đường Tăng gặp ngay thử thách tại Tây Lương Nữ quốc. Về sau Đường Tăng còn gặp bọ cạp tinh, cây hạnh tinh, nhện tinh động bàn tơ, chuột tinh, thỏ ngọc tinh … quan quan đều tiến thẳng đến cửa sắc dục. Ma sắc này phần lớn là động vật, như vậy có thể thấy dục vọng là thứ thuộc về động vật, sau khi bị rót vào những thứ này, con người mới có mặt thú tính. Tuy nhiên, sắc dục không phải là thứ mà người tu luyện nên có, khi cảnh giới sinh mệnh càng cao thì sẽ không có những thứ này. 

Nhan sắc khuynh thành của nữ vương Tây Lương nữ quốc.

Tuy nhiên, Đường Tăng là người tu hành khó tránh khỏi sự can nhiễu của sắc dục, thực lực của ông cũng không đủ để chống cự nên Tôn Ngộ Không phải cầu đến vị Thần Nhật Tinh Quang ở cửa Đông Thiên Môn cung Quang Minh tới trợ giúp, giải trừ độc dịch bọ cạp tinh. Nói cách khác, với tư cách là người tu luyện, ngoài việc hiểu rõ bản thân còn cần Thần trợ giúp bởi năng lực của con người là có hạn. Sau khi vượt qua cửa ải sắc dục, thân thể Đường Tăng đã được thanh lý tốt rồi. Do vậy, hồi 55 trong Tây Du Ký có tựa đề là “Dâm tà bỡn cợt Đường Tam Tạng, chân chính tu trì chẳng hoại thân”. 

Yêu quái thường xuất hiện trong các tác phẩm tiểu thuyết và Thần thoại, vậy trong xã hội hiện nay chúng rốt cuộc là gì? 

Bình thường con người không nhìn thấy yêu quái. Tuy nhiên, những hành động độc ác trái với đạo đức con người thường được so sánh với ác quỷ. Thế lực độc ác, không còn nhân tính, hại người ăn thịt người thường được gọi là ma quỷ. Vậy thì lực lượng cổ xúy bạo lực, độc ác, đấu tranh, không thừa nhận Thần, tuyên truyền rằng con người là động vật cao cấp, đấu trời đấu đất đấu người, đấu với Thần Phật, không ngừng phá hủy văn minh nhân loại cùng hoàn cảnh sinh tồn, sát hại con người, đây chẳng phải là sinh mệnh tà ác, chẳng phải là ma quỷ sao? 

Ảnh trong bài: Phim Tây Du Ký 1986

>> Xem trọn bộ Giải mã cuộc sống đương đại qua Tây Du Ký

Theo Epoch Times
San San biên dịch

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.tv||1514edee8__

Ad will display in 09 seconds