‘Nhân sinh như mộng hải hồ
Trăm năm thoáng chốc cơ đồ vụt tan’…

Kể từ buổi ‘đá vàng lẫn lộn’
Lúc lưu manh trà trộn trắng đen
Ví ‘giăng cũng tựa như đèn’
Bao năm âm ám đã quen mị lừa

Khi hùng hổ đập chùa phá tượng
Lúc kiêu căng hoang tưởng ‘đấu tranh’
Những là nuôi mộng ‘đàn anh’
Những là bành trướng gian manh hại người

Há chẳng biết đạo Trời có mắt
Lại không hay được mất bù nhau?
Mấy phen mưa thảm gió sầu
Mấy phen dịch bệnh chôn sâu kiếp người!

Kìa quạ bủa nơi nơi ớn lạnh
Nọ lò thiêu khóc cảnh thương tang!
Mới hay nhân quả rõ ràng
Vu oan Phật Pháp cũng bằng diệt thân…

Dẫu đêm tối, mắt Thần như điện
Tội nghiệp gây – ngụy biện làm sao?
Muôn vàn đất rộng trời cao
Khó dung thứ kẻ chiêm bao báng Thần

Hại tín ngưỡng – muôn lần tối kỵ
Diệt đức tin – ắt bị họa tai
Tân Cương khinh sát đạo Hồi
Bắc Kinh ‘lửa giả’ bức người chân tu!

Kìa Tây Tạng ép sư hoàn tục
Nọ Thiếu Lâm chùa thuộc ‘quốc doanh’!
Một trường giả-ác-đấu tranh
Một trường “mưa máu gió tanh”(*) kinh hoàng…

Tự hồng hoang có ngài Bàn Cổ
Khắp đất trời vô số Thần linh
Hoàng Thiên đang dõi dõi nhìn
Cõi trần chẳng thấu muôn nghìn dối gian

Nay gặp lúc ‘tuyển vàng đãi cát’
Phúc cho ai bỏ ác theo lành
Thơ rằng: Chân tướng(**) tìm nhanh
Thế gian, Pháp(***) độ chúng sanh vẫn truyền…

Vô danh cư sỹ

(*) Thành ngữ dân gian.
(**) Chân tướng: Sự thật, lẽ phải [chiết tự theo câu chữ bề mặt]. Ví như nhân sinh tại thế cần phân định rõ tốt – xấu, thiện – ác, để từ đó thuận theo Thiên lý, duy hộ lẽ phải mà lựa chọn tương lai, phúc phận cho mình vậy…(***)✅ Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:https://vi.falundafa.org/