Thế sự giao phong giữa Chính-tà
Nhân gian thanh tỉnh sẽ nhìn ra

Gian tham thường sẵn trò chước quỷ
Lương thiện thời không thói mưu ma (*)

Hơn thua bao bận, tuồng hé mở
Thắng bại vài phen, kịch lộ ra

Xưa nay Thiên lý nào sai chệch
Hay dở thực hư khắc rõ mà!…

[Vô danh cư sỹ].

(*) Nhằm phê phán những việc làm gian ngoan xảo quyệt, bất chấp mọi mưu đồ, mánh khóe để đạt được mục đích một cách bất chính… Thành ngữ dân gian có câu: “Mưu ma chước quỷ”.

– Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả.