Mỗi xuân mang một dáng riêng
Xuân này mang đến chùa, đền quê ta
Thỏa lòng mong ước trẻ già
Có sư chấp cảnh nhà nhà thiện tâm

Ngày xuân vạn vật càng xuân
Đường thơ bè bạn xa gần về đây
Xuân về nâng cánh én bay
Hoa dâng hương sắc thơ say cõi lòng

Ngày xuân vạn vật càng xuân, đường thơ bè bạn xa gần về đây (Ảnh: imgcop.com)

Hoa đào cười trước gió đông
Cho ta ôm cả trời hồng hôm nay
Trở mình đất ấm nồng say
Sinh sôi trái ngọt tràn đầy hoa thơm

Còn trời còn nước còn non
Xuân còn vĩnh cửu mãi còn thơ xuân

Còn trời còn nước còn non, xuân còn vĩnh cửu mãi còn thơ xuân (Ảnh: wallimpex.com)

Bá Dũng

Từ Khóa: