Xin em đừng nhắc đến tôi
Vần thơ tôi đã thả trôi giữa dòng
Xin em đừng nhớ đừng mong
Đừng thêm xát muối vào lòng thêm đau

Xin em đừng nhắc đến tôi. Vần thơ tôi đã thả trôi giữa dòng. (Ảnh: Pinterest.com)

Xin em rút lại trầu cau
Thiếu vôi trầu bạc úa màu thời gian
Xin em năm tháng bình yên
Cho tim tôi ngủ với ngàn gió reo.

Xin em năm tháng bình yên. Cho tim tôi ngủ với ngàn gió reo. (Ảnh: Pinterest.com)

Xin em! Một kiếp bọt bèo
Phù du ai hãy cuốn theo dòng đời
Xin em đừng gọi tên tôi
Để hồn yên lặng buông nơi tĩnh thiền.

Thanh Bình