Vượt qua danh lợi trong đời
Tìm về sâu thẳm một thời ngày xưa
Rặng tre, đồng lúa, hàng dừa
Bờ ao, xóm nhỏ, gió đưa, trăng rằm…

Rặng tre, đồng lúa, hàng dừa. Bờ ao, xóm nhỏ, gió đưa, trăng rằm. (Ảnh: Trueplookpanya.com)

Sân trường mưa nắng tháng năm
Bập bùng bão gió lạnh căm quê nghèo
Ngậm ngùi dõi mắt nhìn theo
Thời gian chớp mắt bay vèo qua song…

Ngậm ngùi dõi mắt nhìn theo. Thời gian chớp mắt bay vèo qua sông. (Ảnh: Youtube.com)

Tóc điểm bạc dấu lưng còng
Ngược xuôi hoài bão cố đong sao đầy
Bàng hoàng nhặt cánh hao gầy
Rụng rơi về cội… lẻ bầy… “nhớ quê”…

Vũ Trung